Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Strafinstellingen Dordrecht

3.05.01
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.01
Auteur: Nationaal Archief, Den Haag
1992

CC0

Periode:

1814-1973

Omvang:

11.20 meter; 345 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat een aantal tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief betreft de deel-archieven van het College van Regenten en van de Directie. Beide deelarchieven bevatten correspondentie en stukken over onder meer organisatie, reglementering, gebouwen en materieel. Het archief van de Directie bevat diverse series inschrijvingsregisters van gedetineerden, die toegankelijk zijn met behulp van alfabetische indices. Ook zijn er stukken over de zorg voor de gedetineerden.

Archiefvormers:

  • Directeur der Gevangenissen in Dordrecht 1814-

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Bij de sluiting van het Huis in 1973 werd de rest van het archief van de directeur (periode 1945-1973) aangeboden. De Rijksarchivaris constateerde dat er een deel ontbrak, met name de correspondentie van het College van Regenten, c.q. de Commissie van Toezicht. Hij was van mening dat het resterende deel zich in Rotterdam bevond en schreef aan de directeur van het Huis van Bewaring dat men de bescheiden maar naar Rotterdam moest brengen en dat hij ze tezijnertijd wel compleet wilde overnemen. De directeur heeft de stukken vervolgens overgedragen aan het Ministerie van Justitie, die ze liet brengen naar Veenhuizen.

In september 1966 droeg de Minister het resterende deel van het archief over aan het Rijksarchief in Zuid-Holland.

In juli 1972 volgde een groot gedeelte van het archief van de directeur van het Huis van Bewaring, over de periode 1908-1961.

In april 1981 werden de bescheiden vanuit Veenhuizen aan het Rijksarchief overgedragen. ( Voor gegevens over de verwerving van het archief is gebruik gemaakt van het archief van het Rijksarchief in Zuid-Holland, Dossier over de gevangenissen in Dordrecht. )

Een aantal losse stukken van het College van Regenten uit de periodes 1814-1834 en 1846-1871 was na diefstal in de handel gekomen. Nadat de recherche ze in handen had gekregen, werden ze overgedragen aan gemeentearchivaris Th.W. Jensma van Dordrecht, die ze vervolgens in juni 1976 heeft overgedragen aan het Rijksarchief.

Tot slot volgde in oktober 1984 van het gemeentearchief Dordrecht nog een kopieboek van uitgaande brieven van het College van Regenten over de periode 1865-1874. ( Ibidem. De verklaring voor het feit dat een kopieboek elders terecht is gekomen, moet gezocht worden in de gewoonte van het college, gehandhaafd tot in 1876, om de uitgaande brieven bij de deurwaarder in het kopieboek te laten schrijven. Zie hiervoor inv.nr. 1, notulen d.d. 10-10-1876. )

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in