Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Strafinstellingen Dordrecht

3.05.01
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.01
Auteur: Nationaal Archief, Den Haag
1992

CC0

Periode:

1814-1973

Omvang:

11.20 meter; 345 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat een aantal tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief betreft de deel-archieven van het College van Regenten en van de Directie. Beide deelarchieven bevatten correspondentie en stukken over onder meer organisatie, reglementering, gebouwen en materieel. Het archief van de Directie bevat diverse series inschrijvingsregisters van gedetineerden, die toegankelijk zijn met behulp van alfabetische indices. Ook zijn er stukken over de zorg voor de gedetineerden.

Archiefvormers:

  • Directeur der Gevangenissen in Dordrecht 1814-

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

De overdracht van de archiefbescheiden in 1966 besloeg het archief van het College van Regenten van 1814-1940 en registers van de gedetineerden over de periode 1813-1918

Het archief dat in 1972 werd overgedragen bevatte registers van 1914-1945 en correspondentie van het College en de directeur van 1887-1961.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Bij de archieven van het College van Regenten en de directie is de hoofdindeling Algemeen-Bijzonder aangehouden. Onder Algemeen bevinden zich de notulen, de correspondentie en de jaarverslagen, stukken die over meer dan één onderwerp handelen. Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen zijn onder de hoofdrubriek Bijzonder onderwerpsgewijs in rubrieken gerangschikt. Gegevens over personeel, gebouwen of gedetineerden kan men dus zowel onder Algemeen als Bijzonder aantreffen.

Notulen en correspondentie

Van het archief van het College van Regenten vormen de notulen en de serie ingekomen stukken de belangrijkste onderdelen. Het register van notulen omvat de periode 1814-1897 en is slechts één deel groot, omdat het College meestal maar één of twee maal per jaar vergaderde. Op de serie ingekomen stukken zijn geen nadere toegangen in de vorm van agenda's of indices. Als deze er al geweest zijn, dan zijn ze waarschijnlijk vernietigd (zoals in 1903 gebeurd is met bijvoorbeeld de agenda's op de ingekomen stukken over de periode 1875-1885).

Toen het feitelijke bestuur over het Huis van Bewaring in 1941 overging op de directeur, liep de stroom ingekomen stukken bij het College terug. Op dat moment begint de serie ingekomen stukken bij de directeur. De inventarisnummers 13 en 56 lopen dan ook in elkaar over (doorlopende nummering).

Van de uitgaande brieven van het college zijn slechts vier kopieboeken bewaard gebleven, waarvan slechts één van voor 1900. Mogelijk zijn er meer kopieboeken geweest; ( Zie noot 49. ) in elk geval zijn in 1903 de minuten van de uitgaande brieven van het College over de periode 1814-1887 vernietigd.

Van de Commissie van Toezicht is geen archief bewaard gebleven. Notulen van de vergaderingen, jaarverslagen en andere stukken tot de tijdelijke sluiting in 1972 zijn bewaard gebleven in het archief van de directeur; zie hiervoor de inventarisnummers 330-333. Voor de periode van 1974-1980 zijn dergelijke stukken te vinden in het archief van de strafinstellingen te Rotterdam, inv.nr. 347.

Bij de series ingekomen stukken van de directeur dient men rekening te houden met de scheiding tussen de stukken van het Ministerie van Justitie (inventarisnummers 56-61 en 65-70) en de stukken van anderen (inventarisnummers 73-75).

Vrijwel alle stukken uit de periode 1967-1972 werden voorzien van een code, volgens de Archiefcode voor het gevangeniswezen en de psychopatenzorg, waarvan een exemplaar aanwezig is in het archief (inventarisnummer 71). De circulaires van het Ministerie van Justitie uit deze periode zijn te vinden onder de hoofdrubriek Algemeen, de overige stukken onder Bijzonder.

De onderzoeker wordt er hier nogmaals op gewezen dat tijdens de inventarisatie een groot aantal (routine-)stukken volgens de daarvoor opgestelde vernietigingslijsten uit de archieven is verwijderd. ( Zie noot 51. )

Registers van gedetineerden

Bij het Huis van Bewaring in Dordrecht zijn op de registers van de gedetineerden vanaf 1864 indices gemaakt, waarbij alleen op de eerste letter van de achternaam van de gedetineerde werd gealfabetiseerd; zie hiervoor de inventarisnummers 266-283. De index verwijst naar een modelregister (met een cijfer of een letter, afhankelijk van de periode) en het inschrijvingsnummer van de gedetineerde in dat register. In sommige perioden werd er per register opnieuw genummerd, in andere perioden werd er elk jaar opnieuw genummerd. In het laatste geval staat het jaar meestal in de index aangegeven.

De registers van gegijzelden om schulden over de periode 1851-1895 zijn in 1903 vernietigd.

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in