Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Strafinstellingen Dordrecht

3.05.01
NULL
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.01
Auteur: NULL
Nationaal Archief, Den Haag
1992
CC0

Periode:

1814-1973

Omvang:

11,20 meter; 345 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat een aantal tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief betreft de deel-archieven van het College van Regenten en van de Directie. Beide deelarchieven bevatten correspondentie en stukken over onder meer organisatie, reglementering, gebouwen en materieel. Het archief van de Directie bevat diverse series inschrijvingsregisters van gedetineerden, die toegankelijk zijn met behulp van alfabetische indices. Ook zijn er stukken over de zorg voor de gedetineerden.

Archiefvormers:

  • Directeur der Gevangenissen in Dordrecht 1814-

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Bij de nieuwbouw van het Huis van Arrest en van Bewaring in 1864 werd op de begane grond een bureau voor de cipier ingericht en op de eerste verdieping een spreekkamer annex archief voor het College van Regenten. In 1903 was de beschikbare ruimte echter al weer te klein en vroeg het College aan de Minister van Justitie een grote hoeveelheid archiefbescheiden te mogen vernietigen. Na het verkrijgen van de machtiging werd een partij bescheiden van 560 kg. door tussenkomst van de Directie van de Registratie en Domeinen onderhands verkocht en vernietigd, waaronder de uitgaande brieven van het College over de periode 1814-1887, agenda's, registers van gegijzelden om schulden over 1851-1896 en veel bescheiden van comptabele aard. ( Zie inv.nr. 10: Ingekomen brief van de Minister van Justitie d.d. 27-5-1903, 3e afd. nr. 271 en inv.nr. 15: Uitgaande brieven aan de Minister van Justitie d.d. 20-5-1903, nr. 53 en aan de Directeur der Registratie en Domeinen d.d. 6-6-1903, nr. 61. )

In 1964 bood de directeur een groot deel van het archief aan aan de Minister van Justitie en werd opnieuw uit het archief vernietigd.

In juni 1972 was een partij bescheiden van 165 kg. over de periode 1947-1970 vernietigd op grond van de vernietigingslijst van 1956. ( Ministerie van Justitie en Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, vernietigingslijsten d.d. 8 september 1956, no. 336/056 en 6 oktober 1956 no. 29361. )

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in