Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB Alphen

3.04.17.006
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.17.006
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929

CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Tussen 1695 en 1806 werd in het gewest Holland een speciale belasting (impost) geheven op het trouwen en op het begraven.
De hoogte van de aanslag was afhankelijk van de welstand van degenen die het huwelijk aangingen resp. degene die begraven werd.
In deze archieven vindt men, geordend op datum van aanslag, de namen van de huwelijkspartners/overledenen en gegevens omtrent de aanslag.

Archiefvormers:

  • Gaarders van de impost op het trouwen en begraven te Alphen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Gekwalificeerde aangegeven lijken Aarlanderveen 1806-1811 ontbreekt (toegangsnummer DTB-registers inventarisnummer 19b).

U kijkt in de verkeerde archiefinventaris. U vind inventarisnummer 19b hier: http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/3.04.16.0...

Nationaal Archief, Den Haag, DTB Gaarders kopie Zuid-Holland; Alphen, nummer toegang 3.04.17.006, inventarisnummer 7.V, fol.481, scan 14
Ik ondergeschreeven verklaeren bij desen ingevolgen van de ordonnantie op ’t middel van ’t begraeven geëmaneer aengevinge te doen van ’t lijk van mijn huijsvrouws moeder, genaamt Marijtie Claese Steehouwer, dogh verklaere onvermogende te sijn om ’s landts regt dienaangaande te kunnen betaelen Actium den 28 juli 1739
dit merk X is gesteld bij Gerrit Janse Kraen

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in