Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB Zevenhuizen

3.04.16.163
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.163
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

  • Nederduits gereformeerde gemeente te Zevenhuizen
  • Rooms-katholieke parochie te Zevenhuizen
  • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Zevenhuizen
  • Burgerlijke Stand van de gemeente Zevenhuizen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Ik zoek een doopakte van Dirk de Koter - volgens de klapper gedoopt 30-07-1780 uit Jacob de Koter en Trijntje Vroedsteijn (gehuwd 30-7-1786) als ik in de overlijdensakte terugreken zou hij geboren moeten zijn rond 1785-1786 in Zevenhuizen. Jammer genoeg kan ik de huwelijksakte van zijn ouders als de doopakte van Dirk niet vinden. Ergens zit er een foutje in de koppeling met de site.
Hopende kan dit worden verholpen.

Leen Verseijden
leen@verseijden.com

Naam ingegeven,dan vesrschijnt:
Uw resultaten gevonden,klik op het tabblad
Maar waar bevindt zich nu dat tabblad ?

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in