Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB Woerden

3.04.16.158
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.158
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929

CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

  • Nederduits gereformeerde gemeente te Woerden
  • Rooms-katholieke parochie te Woerden
  • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Woerden
  • Burgerlijke Stand van de gemeente Woerden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Originelen berusten bij het streekarchief Rijnstreek

Reacties

Ik ben op zoek naar de ouders en grootouders van Aart van Oostrom.
Hij is waarschijnlijk in 1677 geboren. Zijn zoon Jan waarschijnlijk in 1697. en is in 1738 gehuwd met Marie Dirkxs van Dalen.
Diens Zoon is Dirk Jansz van Oostrom is in 1740 geboren in Woerden en gehuwd met Neeltje de Bruin

Ben op zoek naar geboortedatum van Aart (Aert) Jansen van Oostrum en zijn huwelijk met ???.
Zoon Jan is in 1738 verhuisd van IJselstein naar Woerden en aldaar gehuwd.

We hebben uw vraag doorgestuurd naar onze medewerkers van inlichtingen. U krijgt een reactie per mail.

Vrouw van Aart Jansen van Oostrum is Teuntje Jans

Zoon Jan was katholiek en is geboren in IJsselstein.
Jan zijn vrouw Marie Dirkx van Daalen was tot haar huwelijk hervormd.

Jan is geboren in IJsselstein en was katholiek,
Zijn vrouw Marie Dirkx van Daalen was tot haar huwelijk nederlands hervormd.
Zij is overleden op 03-12-1779

Wie kan mij helpen de ouders te traceren van ene Heijndrick van der Vorst (Voorst), vermoedelijk geboren Woerden omstreeks 1655? Hij was gehuwd met een onbekende vrouw en zijn kinderen heetten:
- Dirck Heijndricks van der Voorst (gehuwd 1e met Saartje Aalberts Hilvers en 2e met Aechje Dircks)
- Albert Heijndricks Voorst (huwde 1e met Grietjen Jans en 2e met Neeltje Jans Reijneveltshoven)
- Mattijs Heijndricks van der Vorst (huwde met Trijntje Bastiaanse van den Endt)
- Elijsabeth Hendricks Voorst (huwde 1e met Willem Strechel en 2e met Cornelis Jacobsen van Wijck).

Naast het traceren van zijn ouders, ben ik ook geïnteresseerd in informatie over zijn vrouw, kinderen - misschien had hij er meer - en kleinkinderen. Het gezin kwam vermoedelijk uit Woerden.

Wie kan mij helpen? In de genealogie Van Alphen heb ik doodlopende sporen in Woerden.
Dirck Jans van Alpen (geboren te Utrecht) trouwt 3 maal te Woerden.
1. 5-9-1679 met Weijntje Aerts (van Berckeleu) en met haar 3 kinderen: 7-5-1680 Jantje, 22-1-1683 Annigje en 24-6-1685 Aart.
2. 12-8-1688 te Beusichem met Maria Antonis. Met haar een zoon Willem.
3. met Stijntje den Haen, een dochter van hun Mechteld (gehuwd Gijsbert van Zeventer) overlijd voor 18-7-1680.
Mijn vragen zijn of iemand wellicht aanvullingen heeft qua kinderen, datums of anderszins.

De genealogie is terug te vinden op http://home.kpn.nl/duifjes2/alphen.htm

Met vriendelijke groeten,

Fred Boer

Sinds enige tijd zijn de scans (van b.v. Woerden) van DTB gegevens niet meer te draaien of naar believen
te vergroten.. Ook bladeren is in de enigszins en niet verstelbare vergrote versie niet meer mogelijk.
De indicatie van gebruik van een nieuwe "snel toets" werkt geheel niet

Per wanneer is het bekijken van de scans weer normaal mogelijk (Bij Woerden is alles 90 graden gedraaid.
Kortom, de functies zijn momenteel enorm verslechterd en niet acceptabel

J.C. van Eijk

Naar ik hoop kan ik via deze mail geholpen worden.
Ik zoek de naam van mijn overgrootmoeder . .

Mijn moeder is geboren in 1909 in Woerden . Haar naam was Petronella Sara geb. Blok.
Volgens familie was deze oma een Molukse maar zeker weten doen we dat niet maar het maakt ons enorm nieuwsgierig. Het gaat dus om haar naam en geboorte plaats en geboorte datum uiteraard . Misschien kunt U mij verder helpen met stappen die ik zou kunnen ondernemen.

Met vriendelijke groeten Maria P C Wiegerink v d Meent
Geb. 15 juni 1946 in Utrecht .

Geachte mevrouw Wiegerink vd Meent,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik vind het erg teleurstellend dat ik ng alktijd geen reactie heb gehadop mijn bericht van 21-02-2012.
Misschien kan er alsnog contact met mij worden opgenomen.

Geachte heer van Oostrum,

Genealogische vragen worden behandeld door het Centraal Bureau voor Genealogie. Wellicht heeft een door hun opgestelde reactie u nooit bereikt. Ik zal hen op de hoogte brengen van het feit dat u nog geen reactie heeft ontvangen.

Heeft u ook al contact gezocht met het Utrechts Archief? Zij beschikken ook over veel genealogisch materiaal.
http://www.hetutrechtsarchief.nl/voorouders

Met vriendelijke groet en nogmaals onze excuses,

Het Nationaal Archief

Hallo wie kan mij op weg helpen.
Ik zoek de geboorte datum van Johannes van dort....-....-1777 Woerden overl 10-04-1826
Was gehuwd met Hendrika Sterkenburg GEB 06-09-1794 overl 07-09-1835
En weet iemand wie van dort zijn vader was?
Vr groet lia

Beste Lia,

Wellicht helpt deze link je verder: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/...

In zijn overlijdensakte nr 313 op wordt gemeld dat Michiel Honing de aangifte heeft gedaan. Hij was de eerste echtgenoot van Petronella van Dort (gedoopt 20-11-1797 en de dochter van Johannes en Hendrika) In akten omtrent de huwelijken van Petronella en haar broer wordt Johannes, Joännes genoemd. Dit is een Rooms-Katholieke schrijfwijze Helaas zit er niets anders op om op de volgende pagina de jaren 1776 en 1777 door te spitten: http://www.genver.nl/ut/dtb0632.htm

Heeft u ook al contact gezocht met het Utrechts Archief? Zij beschikken ook over veel genealogisch materiaal.
http://www.hetutrechtsarchief.nl/voorouders

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer,mevrouw,
Op 15 september 2015 heeft u gereageerd op een vraag van mevrouw Wiegerink-van de Meent van 9 september 2015. Zij was op zoek naar gegevens van haar overgrootmoeder. Deze overgrootmoeder is Petronella Sara van Bali (1842-1915) en zij is ook mijn overgrootmoeder. Ik zou graag met mevrouw Wiegerink nog veel aanvullende informatie die ik van haar overgrootmoeder bezit willen uitwisselen. Kunt u mij met mevrouw Wiegerink in contact brengen of dit emailbericht aan haar doorzenden?

met vriendelijke groet,
Ron Siteur

Geachte heer Siteur,

Mevrouw Wiegerink - van de Meent is per mail op de hoogte gebracht van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik heb de stamreeks van Martinus Cornelis Adrianus van Vliet geb. Utrecht 4-5-1965, de reeks loopt tot Jan van Vliet ged. Oudewater 4-6-1741 begr. Oudewater op 14-2-1803. Jan was de zoon van Gerwert van Vliet en Maria elsloet. Wie kan mij verder helpen?

Geachte H.P. Vermaat,

Heeft u ook al gebruik gemaakt van https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/type/documenten/page/35

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in