Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB Woerden

3.04.16.158
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.158
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

  • Nederduits gereformeerde gemeente te Woerden
  • Rooms-katholieke parochie te Woerden
  • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Woerden
  • Burgerlijke Stand van de gemeente Woerden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Originelen berusten bij het streekarchief Rijnstreek

Reacties

Ik ben op zoek naar de ouders en grootouders van Aart van Oostrom.
Hij is waarschijnlijk in 1677 geboren. Zijn zoon Jan waarschijnlijk in 1697. en is in 1738 gehuwd met Marie Dirkxs van Dalen.
Diens Zoon is Dirk Jansz van Oostrom is in 1740 geboren in Woerden en gehuwd met Neeltje de Bruin

Ben op zoek naar geboortedatum van Aart (Aert) Jansen van Oostrum en zijn huwelijk met ???.
Zoon Jan is in 1738 verhuisd van IJselstein naar Woerden en aldaar gehuwd.

We hebben uw vraag doorgestuurd naar onze medewerkers van inlichtingen. U krijgt een reactie per mail.

Vrouw van Aart Jansen van Oostrum is Teuntje Jans

Zoon Jan was katholiek en is geboren in IJsselstein.
Jan zijn vrouw Marie Dirkx van Daalen was tot haar huwelijk hervormd.

Jan is geboren in IJsselstein en was katholiek,
Zijn vrouw Marie Dirkx van Daalen was tot haar huwelijk nederlands hervormd.
Zij is overleden op 03-12-1779

Wie kan mij helpen de ouders te traceren van ene Heijndrick van der Vorst (Voorst), vermoedelijk geboren Woerden omstreeks 1655? Hij was gehuwd met een onbekende vrouw en zijn kinderen heetten:
- Dirck Heijndricks van der Voorst (gehuwd 1e met Saartje Aalberts Hilvers en 2e met Aechje Dircks)
- Albert Heijndricks Voorst (huwde 1e met Grietjen Jans en 2e met Neeltje Jans Reijneveltshoven)
- Mattijs Heijndricks van der Vorst (huwde met Trijntje Bastiaanse van den Endt)
- Elijsabeth Hendricks Voorst (huwde 1e met Willem Strechel en 2e met Cornelis Jacobsen van Wijck).

Naast het traceren van zijn ouders, ben ik ook geïnteresseerd in informatie over zijn vrouw, kinderen - misschien had hij er meer - en kleinkinderen. Het gezin kwam vermoedelijk uit Woerden.

Wie kan mij helpen? In de genealogie Van Alphen heb ik doodlopende sporen in Woerden.
Dirck Jans van Alpen (geboren te Utrecht) trouwt 3 maal te Woerden.
1. 5-9-1679 met Weijntje Aerts (van Berckeleu) en met haar 3 kinderen: 7-5-1680 Jantje, 22-1-1683 Annigje en 24-6-1685 Aart.
2. 12-8-1688 te Beusichem met Maria Antonis. Met haar een zoon Willem.
3. met Stijntje den Haen, een dochter van hun Mechteld (gehuwd Gijsbert van Zeventer) overlijd voor 18-7-1680.
Mijn vragen zijn of iemand wellicht aanvullingen heeft qua kinderen, datums of anderszins.

De genealogie is terug te vinden op http://home.kpn.nl/duifjes2/alphen.htm

Met vriendelijke groeten,

Fred Boer

Sinds enige tijd zijn de scans (van b.v. Woerden) van DTB gegevens niet meer te draaien of naar believen
te vergroten.. Ook bladeren is in de enigszins en niet verstelbare vergrote versie niet meer mogelijk.
De indicatie van gebruik van een nieuwe "snel toets" werkt geheel niet

Per wanneer is het bekijken van de scans weer normaal mogelijk (Bij Woerden is alles 90 graden gedraaid.
Kortom, de functies zijn momenteel enorm verslechterd en niet acceptabel

J.C. van Eijk

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in