Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB Voorschoten

3.04.16.151
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.151
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929

CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

  • Nederduits gereformeerde gemeente te Voorschoten
  • Rooms-katholieke parochie te Voorschoten
  • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Voorschoten
  • Burgerlijke Stand van de gemeente Voorschoten

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Op zoek naar DTB Voorschoten periode 1692-1774 krijg ik inderdaad inventaris "10" te zien maar bij het aanklikken .
hiervan wordt het boek niet geopend, maar valt weer een pagina terug naar 10-11 doop- en trouwboeken 1692-1811.
Ik krijg boek "10" niet geopend !
Gaarne reactie

Waarschijnlijk bent u op zoek naar deze linkt http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascans/eadid/3....
Inventarisnummers zijn met rood aangegeven, deze kunt u aanklikken. Op de achterliggende pagina zijn de eventuele scans te raadplegen onder het tabblad alle scans.

Ik ben naarstig op zoek naar de Ingekomen attestaties van huwelijksproclamaties van1725-1730 (22.I-26.IV) welke precies lijkt te ontbreken. Is de ze zoek geraakt of onder gebracht onder een andere gemeente?

Mvg

@Korstanje U bent gestuit op een fout in de archievenapplicatie. Als bij het uitklappen van de archiefinventaris alleen op de 'plusjes' word geklikt en niet op de gelinkte teksten, zijn alle inventarisnummers (ook 22.I - 26.IV) benaderbaar. We zijn bezig met het oplossen van dit probleem. [NA: Fout is inmiddels gerepareerd]

Als ik deze benadering kies blijkt nog steeds dat het dossier 1725-1730 ontbreekt. Is dit daadwerkelijk een ontbrekend dossier of slecht niet benaderbaar?

Mvg

@Korstanje. Uit de periode 1726-1729 zijn volgens de dateringen geen attestaties van huwelijksproclamaties bewaard gebleven! Er is een hiaat.

Als ik zoek op "Voorschoten" dan krijg ik scans van Heerjansdam. Als ik via inventarissen doorklik naar Voorschoten, dan staat er "0 scans". Volgens genver zouden hier DTBs van Voorschoten zijn van de 17e en 18e eeuw. Die zitten dan goed verstopt.

@J.Bos U vindt de scans onder het tabblad 'Alle scans' of per inventarisnummer als u deze inventaris uitklapt (klikken op plus voor VOORSCHOTEN).

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in