Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB Oude Tonge

3.04.16.142
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.142
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929

CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

  • Nederduits gereformeerde gemeente te Oude Tonge
  • Rooms-katholieke parochie te Oude Tonge
  • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Oude Tonge
  • Burgerlijke Stand van de gemeente Oude Tonge

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Waar zijn de Gereformeerd doopregisters van Oud Tonge van 1690 tot 1735?

De door U gezochte doopregisters zijn in te zien op het Streekarchief van Goeree-Overflakkee te Middelharnis, maar zijn niet online te bekijken.

Met vr. gr. vrijwilliger Streekarchief GO

Ik zoek doopdata in de periode na 1717 van eventuele kinderen van Matthijs Arensz Breur en Maria Willemsdr Vreeswijk. Online staan ze niet. Wie kan mij eraan helpen?

Geachte heer Koene,

Het streekarchief GO te Middelharnis kan u in dit geval het beste helpen. Wellicht heeft u ook iets aan de volgende link: https://www.genealogieonline.nl/regio-goeree-overflakkee/I73363.php

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar een trouwdatum, tussen grofweg 1720 en 1734, van Petrus Dijkers en Cornelia van Helmondt. Zij laten het eerste kind in 1734 te Oude Tonge dopen. Wie kan mij daaraan helpen?

Met vriendelijke groet,

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in