Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB Nieuwe Tonge

3.04.16.141
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.141
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929

CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

  • Nederduits gereformeerde gemeente te Nieuwe Tonge
  • Rooms-katholieke parochie te Nieuwe Tonge
  • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Nieuwe Tonge
  • Burgerlijke Stand van de gemeente Nieuwe Tonge

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Is er iets aan het systeem veranderd i. v.m. Public Domain? Het verwerken van gegevens gaat sinds een paar dagen een stuk moeizamer, met name als je met twee bladzijden naast elkaar werkt en de pagina van gahetNA vergroot. Dat lukt niet meer.

Geachte heer Koene,

Allereerst kan ik u melden dat er geen veranderingen zijn doorgevoerd omtrent de public domain afspraken. Uw probleem heeft mogelijk te maken met de implementatie van onze nieuwe viewer. Ook zijn er veranderingen in de weergaven van de archiefinventarissen die mogelijk uw probleem veroorzaken. Ik heb u een mail gestuurd met verdere uitleg en enkele vragen gesteld om uw probleem hier te kunnen reproduceren, zodat we deze zo snel mogelijk kunnen verhelpen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in