Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB Stompwijk

3.04.16.138
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.138
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929

CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

  • Nederduits gereformeerde gemeente te Stompwijk
  • Rooms-katholieke parochie te Stompwijk
  • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Stompwijk
  • Burgerlijke Stand van de gemeente Stompwijk

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Betreft: zoek een persoon. Na intypen nr archiefinventaris , zoeknaam en periode volgt de mededeling:
"uw resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen".
Waar moet ik dan exact klikken?
A.J. van hillegondsberg

In onze onderzoeksgids voor onderzoek in Zuid-Hollandse Doop-, Trouw- en Begraafboeken op http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/ik-zoek-iemand-doop-trouw... vindt u uitleg hoe u in de registers het beste op personen kunt zoeken. Het zoeken op persoonsnamen binnen het inventarisnummer levert helaas (nog) geen treffers op. U zou dus alle scans een voor een door moeten nemen (door te klikken op het laatste van de vier tabbladen, 'Alle scans').

Waar kan de Burgerlijkestand 1811-1938 vinden, volgens wiewaswie.nl moet dit in Stompwijk te vinden zijn.
Gezocht ook Leidschendam, niet aan getroffen.
Ik zocht naar Hendrika van der Vlugt geb 20 jan 1845 te Mijdrecht en Overl in Stompwijk 29 dec 1924.
Het overlijden van haar wordt vermeld in WIEWASWIE maar is in Archief Stompwijk niet te vinden.

m.v.g. Peter Scholten

Geachte heer Scholten,

Ik heb uw vraag doorgezet naar mijn collega's van de afdeling dienstverlening en het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk zal iemand contact met u opnemen.

Geacht Archief. Het lukt mij niet een kopie te maken van de RK doop van Jacoba van Oosten ,datum 9 juni 1696 Leidschendam boek 36:1 pag.67. DTB Stompwijk .Steeds verschijnt er op de pagina :An error occurred . Page not found.
Kunt u mij helpen ? Met dank L.Verdel

Geachte mevrouw Verdel,

Uw vraag is doorgestuurd aan onze collega's van de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt iemand per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in