Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB Sassenheim

3.04.16.127
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.127
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929

CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

  • Nederduits gereformeerde gemeente te Sassenheim
  • Rooms-katholieke parochie te Sassenheim
  • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Sassenheim
  • Burgerlijke Stand van de gemeente Sassenheim

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Sassenheim RK 3.II is niet duidelijk genoteerd:
1780-1812 zijn doopinschrijvingen en 1715-1812 (vanaf scan 90) zijn trouwinschrijvingen.

Dank voor uw melding. De beschrijving is inderdaad niet duidelijk.

3.II, 1780-1812; trouwinschrijvingen, 1715-1812.doopinschrijvingen

Dit heeft te maken met de opbouw van de achterliggende data. Eerst wordt de datum van het inventarisnummer gepresenteerd, daarna de beschrijving van de inhoud. Helaas is er hier in het verleden voor gekozen om de nadere specificatie 'trouwinschrijvingen, 1715-1812' aan de datum toe te voegen, zodat deze nu voor de beschrijving 'doopinschrijvingen' wordt getoond. Bij normaal van links naar rechts lezen gaat het dan natuurlijk mis. We proberen dit aan te passen.

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in