Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB Poortugaal

3.04.16.115
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.115
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929

CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

  • Nederduits gereformeerde gemeente te Poortugaal
  • Rooms-katholieke parochie te Poortugaal
  • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Poortugaal
  • Burgerlijke Stand van de gemeente Poortugaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Goedendag,

Er staat bij Hoogvliet dat de geboorte bij Poortugaal staat, maar ik vind ze daar niet. Waar moet ik dan zoeken?
ik zoek een doop in 1622.

Groetjes Marije

Dit zou dan te vinden zijn in inventarisnummer: 1.III http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/inleiding/eadid/3.04....
Door een fout in de applicatie werkt het uitklappen van een archiefinventaris alleen goed als op de plusjes wordt geklikt. Bij het klikken op gelinkte tekst verschijnen verkeerde onderliggende nummers of lijken die te ontbreken.

Helaas kan ook ik niets vinden van Hoogvliet. Uitklappen van de plusjes bij de archiefregisters gaat zonder problemen, zie echter ook dan nergens de gegevens van Hoogvliet.

Bedoeld wordt dat dopen m.b.t. Hoogvliet van vóór 1655 terug te vinden zijn in de doopboeken van Poortugal. Het woord Hoogvliet komt niet voor in de inventaris. U moet inderdaad inv.nr. 1.III (doopboek Poortugal 1610-1646) doornemen of daar de de door u gezocht doop in zit.

Goedemiddag,

Zijn DTB's van voor 1583 beschikbaar voor inzage? Of zijn die helaas verloren gegaan?

Vriendelijke groet,
R. Visser

Geachte heer/mevrouw Visser,

Het Nationaal Archief bezit alleen de kopiën van de bovenstaande DTB boeken. Wellicht dat ze u bij het stadsarchief Rotterdam meer kunnen vertellen over het al dan niet aanwezig zijn van DTB boeken van voor 1583.

http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/digitale-stamboom

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in