Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB Nieuwkoop

3.04.16.095
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.095
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929

CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

  • Nederduits gereformeerde gemeente te Nieuwkoop
  • Rooms-katholieke parochie te Nieuwkoop
  • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Nieuwkoop
  • Burgerlijke Stand van de gemeente Nieuwkoop

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Originelen berusten bij het Streekarchief Rijnlands Midden

Reacties

In het RK doopboek 6 is een hiaat van medio 1714 tot april 1721.

Er lijken inderdaad een aantal bladen te missen in het originele archiefstuk. Dit doopboek is te vinden bij het Streekarchief Rijnlands Midden: www.groenehartarchieven.nl

Is er iets bekend over de oorzaak van het ontbreken van het trouwregister van de (Nederduits) Gereformeerde Kerk van Nieuwkoop in de periode maart 1659 tot juni 1684. Is er niets meer over die periode te achterhalen, geeft
het archief van de overheid uit die periode nog informatie, zijn er nog andere bronnen uit die tijd, hetzij digitaal, hetzij in het archief te raadplegen?

Wat ik ook nog steeds mis, is een aantekening van de doop van Hendrik Hendriksz van Veen, zoon van
Hendrik Cornelisz van Veen (1639 - voor 1670), die geboren en gedoopt moet zijn tussen 1665 en 1670.

In de doopboeken van de Gereformeerde Kerk is niets te vinden, terwijl zijn ouders wel Hervormd waren.

als iemand helpen kan....

of kan verwijzen naar bronnen?

Henk van Veen

Het is de periode van het overgaan van patroniemem op familienamen. Althans op het platteland in het westen van de Nederlanden. Er moet dus gezocht worden op de zoon Hendrick en de vader Cornelis n.n..

De familienaam duidt op werkzaamheid in het veen of woonachtig in het veengebied dat daar in die tijd op grote schaal aanwezig was en waardoor de plassen en polders zijn ontstaan.

Zelf heb ik twee geslachten van voorouders in Nieuwkoop: Brack en Swanenburgh. In het oud-rechterlijk archief (vroeg notariaat) worden de familienamen al eerder gebruikt dan in de kerkregisters. Waarschijnlijk omdat het in de kerk ouwejongens-krentenbrood was en in de formele situatie van het opmaken van akten belangrijk was om de familienamen toe te passen.

Hans Bauer, onderzoeker en publicist familiegeschiedenis

Eerder staat wel de doop vermeld van de oudste zoon - Claes - geboren in 1664 - met als ouders Heijndrick Cornelis en Marretje Velsen, maar tot nu toe heb ik nergens een dergelijke aantekening gevonden van de geboorte of doop van Heijndrick Heijndricks - die wel vermeld staat in 1670, in verband met een bedrag dat hij te goed heeft, als minderjarige zoon van de - inmiddels overleden- Hendrik Cornelisz van Veen. Hendrik zal geboren zijn tussen 1666 en 1670. Mogelijk nadat zijn vader was overleden, zodat hij niet de naam Cornelis maar de naam Hendrik
kreeg.

Vraag dus nogmaals: wie weet iets over doop van deze Hendrik

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in