Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB Maassluis

3.04.16.083
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.083
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929

CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

  • Nederduits gereformeerde gemeente te Maassluis
  • Rooms-katholieke parochie te Maassluis
  • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Maassluis
  • Burgerlijke Stand van de gemeente Maassluis

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Doe mij een lol en kijk de dtb-boeken van Maassluis 1677-1683 eens na! Er klopt niets van. Periode 1680-1690 ontbreekt en het loopt tot 1693 ipv 1683

graag reactie!

Hoewel de periode 1680/1690 lijkt te ontbreken loopt de foliëring (tussen scan 35 en scan 36) ononderbroken op. Het gat lijkt dus ook in het origineel te zitten. Dit zijn overigens scans van duplicaten om de originelen zelf te raadplegen moet u bij het Gemeentearchief Vlaardingen zijn.

De foutieve datering van het inventarisnummer 3.III (http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/3.04.16.0...) is er in geslopen toen in het verleden op het titelblad van dit stuk de periode 1677 - 1683 is genoteerd, zie de eerste scan van dit stuk. Ik zal kijken of we dit kunnen corrigeren cq. een opmerking erbij kunnen plaatsen.

Tim de Haan
Webteam Nationaal Archief

Kunt u mij vertellen of er ook voor 1787 roomskatholieke doopregisters van Maassluis zijn bijgehouden. Waar ik ook zoek, alles begint pas bij dat jaartal. Moet ik katholieke dopen in andere plaatsen vinden, omdat er wellicht geen katholieke kerken in Maassluis waren?

Geachte heer van Koert,

Op de volgende pagina vindt u de DTB boeken van Maassluis: http://genver.nl/zh/dtb0556.htm
Aldaar vindt u voor de periode 1646-1805 trouw en begraafgegevens van alle gezindten.

Eventueel kan het Gemeente Archief Vlaardingen u ook nog verder helpen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in