Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB De Lier

3.04.16.079
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.079
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

  • Nederduits gereformeerde gemeente te De Lier
  • Rooms-katholieke parochie te De Lier
  • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van De Lier
  • Burgerlijke Stand van de gemeente De Lier

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Van de documenten die in deze archiefinventaris zijn beschreven, kunnen de originelen niet geraadpleegd worden. Deze zijn overgedragen aan het gemeentebestuur van de gemeente vanwaar ze afkomstig zijn, ter opneming en bewaring in de gemeentelijke archiefbewaarplaats.

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Hoe kan het dat de doopboeken van de de Lier in het jaar 1713 beginnen, terwijl ik de doopdata's en getuigen vanaf 1639 heb, compleet met getuigen

Ik vind dat ook vreemd, vooral omdat anderen de vroege gegevens, zoals dopen, wel gevonden hebben.
Ik zoek er ook naar, maar ik weet niet waar ik het kan vinden. Kan Nel Kesting mij een tip geven?

Het is mogelijk dat er scans ontbreken. Helaas is dat voor ons moeilijk te controleren en/of te corrigeren omdat de originele doopboeken inmiddels zijn overgedragen aan het Historisch Archief Westland ( http://www.historischarchiefwestland.nl/ ) Wellicht dat zij u verder kunnen helpen.

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in