Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB Leiderdorp

3.04.16.074
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.074
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929

CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

 • Nederduits gereformeerde gemeente te Leiderdorp
 • Rooms-katholieke parochie te Leiderdorp
 • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Leiderdorp
 • Burgerlijke Stand van de gemeente Leiderdorp

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • De originelen berusten bij het gemeente-archief Leiden

  Rooms-katholieken ressorteerden kerkelijk onder Hazerswoude of Zoeterwoude (statie Groenendijk).

Reacties

Er zijn geen (ondertrouw)gegevens 1798-1811. Boek 7 bevat geen scans, evenals de huwelijksaangiften 1806-1811. Is dat een fout of zijn de gegevens niet bewaard gebleven?

Joke

De 'Huwelijksaangiften ter secretarie, 1806-1811' is een niet goed doorgekomen verwijzing naar de vermeldingen in de Gaardersarchieven ( http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/index/eadid/3.04.17.0... ). De scans voor inventarisnummer 7 ontbreken inderdaad. U kunt voor deze inschrijvingen informeren bij het Regionaal Archief Leiden (vhttp://www.leidenarchief.nl/ ) waar de originelen berusten.

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in