Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB Kralingen

Door onderhoudswerkzaamheden is het op woensdag 1 maart vanaf 17:00 uur niet mogelijk om archiefstukken te reserveren of gebruikersprofielen aan te maken. Naar verwachting is dat donderdagochtend 2 maart weer mogelijk.

3.04.16.066
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.066
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929

CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

 • Nederduits gereformeerde gemeente te Kralingen
 • Rooms-katholieke parochie te Kralingen
 • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Kralingen
 • Burgerlijke Stand van de gemeente Kralingen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • De originelen berusten in het Gemeentearchief Rotterdam.

  •  1 DTB van de Rooms-Katholieke parochie. 1652-1660 en 18e eeuw.

   In een band gebonden met de Rooms-Katholieke doopaantekeningen van Leiden, 1623-1629.

   Inhoud:

   - Index op naam van gedoopten, gehuwden, overledenen en parochianen.

   - Dopen, 1652 november 10-1660 juni 17.

   - Trouwen, 1653 februari 7-1665.

   - Overlijden, 1652 september 15-1659 maart 9 en 1726 februari 10-1727 (1738).

   - parochianenregister, 1649-1657 en 18e eeuw.

   - Fraters van de Broederschap der gratie Gods van St. Willibrordus en St. Bonifatius aangelegd in 1656.

   - 52 Pastorale notitie.

  • Inhoud:

   - Index op naam van gedoopten, gehuwde mannen en vrouwen en overledenen.

   - Dopen, 1657 april 8-1676 februari 5.

   - Trouwen, 1657 september 5-1672 november 4.

   Een hiaat tussen 1657 september 5 en 1661 januari 25

   - dopen, 1673 december 23-1681 maart 15.

   - trouwen, 1673 december 23-1681 maart 15.

   Doop en trouwaantekeningen zijn niet strikt gesepareerd.

   - lijst van zielmissen, d.d. 1748.

   - Fraters van de Broederschap der H. Drievuldigheid, 1676-1677.

   - 60 Notities betreffende zielmissen.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in