Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB Koudekerk

3.04.16.065
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.065
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929

CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

  • Nederduits gereformeerde gemeente te Koudekerk
  • Rooms-katholieke parochie te Koudekerk
  • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Koudekerk
  • Burgerlijke Stand van de gemeente Koudekerk

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Ik wil graag de geboorte acte zien van Pieter Munnik in Koudekerk, met mogelijke gegevens over ouders,
waar ze vandaan kwamen(d.z. Jan Munnik en Sijtje van der Oest) en mogelijk het beroep van de vader.

ik wil graag de overlijdens akte inzien van jan of johannes van gooze(n)
was getrouwd met cornelia holla of hollaer

Waar is willem van de (r ) Voort OO:met jans groen gebleven wooende vlak bij de cement fabriek Koudwekerk aan de Rijn wilde graag wat meer weten of zij nog leven.

Geachte heer of mevrouw de Romijn,

Aangezien uw vraag specifiek betrekking heeft op Koudekerk aan den Rijn en mogelijk nog levende personen betreft kunnen wij u helaas niet verder helpen. Wat u wel zou kunnen doen is contact zoeken met de plaatselijke kerkinstanties en dezelfde vraag stellen.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik zoek de ouders van Alida van der Louw, geb ca 1135 te Koudekerke. Zij is geh. met Willem van Altena.
Zijn deze gegevens bekend in het archief?
Vr,dank
W.van der Louw

Geachte W. van der Louw,

Helaas gaan de DTB boeken van Koudekerke niet verder terug dan het jaar 1624. Een aanknopingspunt in uw zoektocht is haar man. Hij stamt uit een adellijk geslacht, waar een familiearchief van bestaat. Dit archief met inventarisnummer 3.19.02 is aanwezig in het Nationaal Archief. Mogelijk dat de eerste archiefstukken melding wordt gemaakt van het huwelijk tussen Willem en Alida en haar ouders.

Willem trouwde met Adela(Alida) van Altena (Berg) (geboren van BERTHOUT(van der LOUW)).
Adela(Alida) is geboren in 1115, in Koudekerk a/d Rijn.
Zij hadden een dochter: Adelheid Wilhelmsdr Botter van der Lede (geboren van Altena).

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in