Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB Kethel

3.04.16.063
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.063
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929

CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

  • Nederduits gereformeerde gemeente te Kethel
  • Rooms-katholieke parochie te Kethel
  • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Kethel
  • Burgerlijke Stand van de gemeente Kethel

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • De DTB van Kethel berusten bij het Gemeentearchief Schiedam.

Reacties

beste mevrouw, meneer, ik ben al jaren op digitaal op zoek naar de DTB's van Kethel.
begrijp ik nu dat deze, uitgezonderd de periode 1646 - 1649, nog steeds niet gedigitaliseerd zijn.
wordt hier aan gewerkt, of moet ik heel ergens anders zoeken.
groet
wil bak

Het Nationaal Archief heeft geen originelen (meer) van de DTB's van Kethel. Die berusten bij het Gemeentearchief Schiedam. De scans die u hier kunt zien zijn de enige die op gahetNA beschikbaar zijn. Wellicht kan het gemeenteachief uw vraag beantwoorden.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in