Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB Herkingen

3.04.16.057
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.057
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929

CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

  • Nederduits gereformeerde gemeente te Herkingen
  • Rooms-katholieke parochie te Herkingen
  • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Herkingen
  • Burgerlijke Stand van de gemeente Herkingen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • De originelen berusten bij het streekarchief Goeree-Overflakkee

Reacties

goedemiddag,
mag ik een vraag stellen,
wat betekend in de beschrijving bij b GERECHT wat moet ik me daar bij voorstellen trouwde men dan voor de rechtbank? wat kon daar dan een rede voor zijn, of wilde men dan gewoon niet in de kerk trouwen want de Burgerlijke stand bestond b.v. in 1700 nog niet of was in de kerk trouwen een plicht.

ik ben eigenlijk benieuwd wat het antwoord is ik weet het echt niet.
bijvoorbaat hartelijk dank.

Om diverse redenen kon men voor een burgerlijk gesloten huwelijk kiezen. Te denken valt aan andersgelovigen (katholiek, joods), ongelovigen, of een huwelijk waarbij bruid en bruidegom een verschillende kerkelijke achtergrond hadden. Kort gezegd; wilde of kon men om wat voor reden niet trouwen voor de Nederduits-Gereformeerde kerk (later in de 18e eeuw ook in sommige plaatsen de Katholieke kerk) dan was een burgerlijk huwelijk een optie. Sinds de invoering van de Burgerlijke Stand is alleen een burgerlijk gesloten huwelijk rechtsgeldig, een kerkelijk huwelijk niet meer. Overigens is dat in sommige landen juist niet het geval en geldt het omgekeerde (bijv. in Indonesië is alleen een religieus huwelijk toegestaan)

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in