Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB `s Gravenzande

3.04.16.043
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.043
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

  • Nederduits gereformeerde gemeente te `s Gravenzande
  • Rooms-katholieke parochie te `s Gravenzande
  • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van `s Gravenzande
  • Burgerlijke Stand van de gemeente `s Gravenzande

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

naar aanleiding van het overlijden van Mijnheer Gerard Ton .wide ik u vragen of u kan opzoeken of wij fam zijn .mijn man Nicolaas Ton boren 1929 in Loosduinen , zoon van Gerard Ton geboren 1900 in Loosduinen en overleden in1993 in Pijnacker en Gerritje M,J.Gerritsen.ik las de Overlijdens advertentie in de AD de naam viel ons gelijk op,
daar onze zoon ook Gerard heet , en ook zijn hobby zijn fietsen en schaatsen zijn en nu mijn vraag kan uhet uit zoeken of wij Fam zijn zo ja dan zou ik graag met hun in contact willen komen ons adres is Niek Ton Beemdgras 52 post code 2653 ja in Pijnacker alvast hartelijk Bedankt.

Geachte mevrouw Ton - van Ruitenberg, Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening.

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in