gahetNA in het Nationaal Archief

DTB Bergambacht

3.04.16.018
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.018
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

  • Nederduits gereformeerde gemeente te Bergambacht
  • Rooms-katholieke parochie te Bergambacht
  • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Bergambacht
  • Burgerlijke Stand van de gemeente Bergambacht

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Volgens de Districtklappers Dopen, District VII Krimpenerwaard, 1695-1715, deel 441, scan 1 (pagina 63) zijn Cornelis den Hoedt en Jannigje Wiertse van Braeck getrouwd in Bergambacht (deel 1, pagina 29), ondertrouw 27-7-1707. Echter bij de DTB Bergambacht beginnen de trouwboeken pas in 1710. Waar is het trouwboek van Bergambacht van 1707 te vinden?

De verwijzing in de Districtklappers Huwelijk http://proxy.handle.net/10648/5435f2f2-858a-4013-a33b-88745c6382f4 verwijst naar: 'Hoet, Cornelis den - O 27-7-1707 - Bg G 1 p.29'. Dat is een verwijzing naar DTB Gaarders kopie Zuid-Holland; Bergambacht » Inventaris nr. 1.I http://www.gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/gahetnascans/eadid/3.... Daar zijn wel eerdere huwelijken (ondertrouw in dit geval) geregistreerd.

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in