Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB Alkemade

3.04.16.005
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.16.005
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929

CC0

Periode:

0 0

Omvang:

??? meter; ??? inventarisnummers

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De archieven afkomstig van de rooms-katholieke parochies kunnen in het Latijn zijn gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Gescande fotokopieën van normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De doopregisters bevatten naast de doopdatum de volledige namen van de ouders en de voornaam van het gedoopte kind. Daarnaast worden soms ook de doopgetuigen en / of peetouders genoemd.
De trouwregisters bevatten naast de datum van (onder)trouw de namen van bruidegom en bruid. Daarnaast treft men dikwijls aanvullende gegevens aan, zoals plaats van herkomst, woonadres, de vermelding dat de persoon weduwnaar of weduwe is en eventueel de naam van de vorige partner. Wanneer de partners uit verschillende plaatsen afkomstig zijn of elders trouwen, vindt men ook gegevens omtrent afgegeven attestaties van de huwelijksafkondigingen.
De begraafregisters bevatten op datum van aangifte de naam van de begraven persoon. In enkele gevallen wordt ook de datum van overlijden gegeven. Bij (minderjarige) kinderen wordt meestal de naam van de vader vermeld; bij vrouwen en weduwen soms de naam van de echtgenoot. Aanvullende gegevens over de begraafplaats en het luiden van de klok komen zelden voor.

Archiefvormers:

  • Nederduits gereformeerde gemeente te Alkemade
  • Rooms-katholieke parochie te Alkemade
  • Ambachtsbestuur ("gerecht", "burgemeesters", "Wet", "schepenen", "commissarissen", gequalificeerden) van Alkemade
  • Burgerlijke Stand van de gemeente Alkemade

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Originelen berusten bij het Streekarchief Rijnlands Midden

Reacties

Wat is dit een verschrikkelijk rottige website. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd.
Je komt er gewoon niet uit.
Ga in de leer bij van papier naar digitaal of GenVer.

Niet echt gebruikersvriendelijk. Geen overzicht van het gevraagde. Een zoektocht door scans. Een reisje naar het archief zal sneller resultaten opleveren. Helaas, want het er verder goed uit. Dit kan beter.

De DTB scans zijn niet nader toegankelijk gemaakt. U kunt ze raadplegen op dezelfde manier als u ze vroeger op de studiezaal in de papieren kopieboeken kon raadplegen. Het is niet gemakkelijker, maar ook niet moeilijker geworden om een resultaat te vinden. Het grote verschil is dat u hiervoor niet meer naar Den Haag hoeft te komen.
Inderdaad niet bijzonder eenvoudig, maar wel het beste dat wij met de huidige middelen kunnen bieden.

Volgens mij zou het veel helpen als men de help-bestanden doorloopt. Ik ben daar heel ver mee gekomen en samen met veel uitproberen en rustig alles eerst bekijken, valt er prima mee te werken.
Gegeven paard niet in de bek kijken ;-)
Natuurlijk zijn verbeteringen altijd mogelijk, ik denk dat NA een prima job heeft gedaan met het online brengen van deze bronnen. Ik heb liever dit allemaal online staan, zodat ik de hele dure reis naar D-H niet hoef te maken.
Het systeem van de DTB in het archief zelf, heeft ook een leercurve, met de districten en verschillende boeken.
IMHO

Ik ben een paar maanden niet meer op de site geweest en vraag me af waar de doopboeken zijn gebleven?
Ik zie alleen nog maar Gerecht en Gequalificeerden, in ieder geval bij Alkemade. Het lijkt me ondoenlijk om de ruim 5.000 scans allemaal te gaan doorlopen op zoek naar het juiste doopboek!

Doopboeken vindt u wel bij de onderliggende parochies en gereformeerde kerken, bijvoorbeeld De Kaag. De scans zijn compleet (nagelopen in achterliggende databases). U kunt navraag doen bij het Streekarchief Rijnlands midden ( http://www.groenehartarchieven.nl ) waar de originelen berusten.

Het is werkelijk uniek wat je thuis achter de pc kunt doen met de vernieuwde NA-site, is mijn ervaring. Samen met het steeds groeiende Genlias-programma kun je in korte tijd een enorm eind komen. Als ik dit vergelijk met vijftig jaar geleden, toen ik begon...... Het team dat zich voor het steeds verbeteren van de site heeft ingezet: HULDE!!

In de eerdere versie van de site was het wisselen tussen de diverse DTB's en de Gaarders toegankelijker.
Maar met een shortcut in de favorites balk -
http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoek-doen/officieel-document/dtb-1
is dat probleem opgelost en kan ik met veel plezier (bijna) alles in korte tijd vinden.
Ben dus ook bijzonder blij met deze site.
Ik moet toevoegen dat soms de pagina aanduiding op de CD Dopen ZH het zoeken wel vereenvoudigt,
maar ook zonder dat .... al doende leert men !

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in