Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Notariële archieven ZH voor 1843

3.04.01
G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1925
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.01
Auteur: G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1925

CC0

Periode:

1574-1842

Omvang:

31.50 meter; 475 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevatte oorspronkelijk stukken van notarissen die hun ambt uitoefenden in Zuid-Holland in de 17e, 18e en 19e eeuw. Veel stukken waren chronologisch geordend. Zij konden dossiers omvatten, zoals van testament, huwelijkse voorwaarden, voogdij en wisselprotesten, schuldbekentenissen, rekeningen of repertoires. Onder de stukken kunnen lijsten voorkomen met namen van comparanten, chronologisch geordend of alfabetisch op voor- of achternaam. Soms zijn stukken voorzien van alfabetische indices op het type akte of op tafels. Ook zijn er notulen en correspondentie van de Kamers van Toezicht aanwezig in dit in dit archief.
LET OP: Dit archief bevat nog slechts enkele notariële archieven (zie inhoudslijst). De meeste protocollen zijn overgedragen aan streek- en gemeentearchieven.

Archiefvormers:

 • Notarissen te Katwijk
 • Notarissen te Leerdam
 • Notarissen te Lexmond
 • Notarissen te Lisse
 • Notarissen te Meerkekr
 • Notarissen te Nieuwland
 • Notarissen te Oud-Beijerland
 • Notarissen te Valkenburg
 • Notarissen in Delfland
 • Kamer van notarissen in het arrondissement Brielle
 • Kamer van notarissen in het arrondissement Dordrecht
 • Kamer van notarissen in het arrondissement Gorinchem
 • Kamer van notarissen in het arrondissement 's-Gravenhage
 • Kamer van notarissen in het arrondissement Leiden
 • Kamer van notarissen in het arrondissement Rotterdam

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

 1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in