gahetNA in het Nationaal Archief

Kantongerecht 's-Gravenhage, 1980-1989

3.03.90
H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.90
Auteur: H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2009
CC0

Periode:

1950-1990
merendeel 1980-1989

Omvang:

89,80 meter; 1461 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende strafzaken, burgerlijke zaken en buitengerechtelijke zaken, onder meer audiëntiebladen, registers, archieflijsten en akten en beschikkingen.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te ‘s-Gravenhage

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Omdat het archief oorspronkelijk niet in tienjarenblokken was ingedeeld moest dit alsnog geschieden waarbij in de oorspronkelijke ordening geen verandering is aangebracht. Bij de opzet van het tienjarenblok is uitgegaan van de indeling zoals die is beschreven in het Werkboek rechterlijke archieven, 1838- 1940 van R. Huijbrecht, waardoor deze inventaris aansluit op die van het voorgaande blok van 1940-1979.

Voor de selectie werd gebruik gemaakt van de Selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Rechterlijke macht periode vanaf 1950 (Staatscourant 8 januari 2007 nummer 5).

Ten slotte wil ik onderstaande collega's bedanken voor de hulp en steun voor het tot stand komen van mijn inventaris, te weten:

  • van het bedrijfsbureau (centraal archief); J. Botman, I.W. Lentze, C. van de Lubbe
  • van de rechtbank sector kanton; J.G.A. Hoogduin, K.Y. Liao, A.J. Momberg, mevr. T.S. Tol van Rens en met name C.J.H. Nolten
  • en ten slotte van het parket OvJ; J.A. Teuling;

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in