Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Leiden, 1980-1989

3.03.88
H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.88
Auteur: H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2009
CC0

Periode:

1950-1991
merendeel 1980-1989

Omvang:

32,10 meter; 396 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het kantongerecht te Leiden bevat stukken zoals akten en beschikkingen, nadere toegangen op naam van gedaagden en eisers, audiëntiebladen, processtukken etc., betreffende strafzaken, burgerlijke zaken en buitengerechtelijke zaken (zoals voogdijzaken).

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Leiden

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Omdat het archief oorspronkelijk niet in tienjarenblokken was ingedeeld moest dit alsnog geschieden waarbij in de oorspronkelijke ordening geen verandering is aangebracht. Bij de opzet van het tienjarenblok is uitgegaan van de indeling zoals die is beschreven in het Werkboek rechterlijke archieven, 1838- 1940 van R. Huijbrecht, waardoor deze inventaris aansluit op die van het voorgaande blok van 1940-1979.

Voor de selectie werd gebruik gemaakt van de Selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Rechterlijke macht periode vanaf 1950 (Staatscourant 8 januari 2007 nummer 5).

Ten slotte wil ik onderstaande collega's bedanken voor de hulp en steun voor het tot stand komen van mijn inventaris, te weten:

  • J. Botman, I.W. Lentze, C. van de Lubbe, F.M.W. Nierstrasz en A.M. Smit

  • H.J. Carlie-Immink, J. Egeter, J.A.M. van Haaster, J.G.A. Hoogduin, K.Y. Liao, A.J. Momberg C.J.H. Nolten en M.C.A. van Rijn;

  • J.A. Teuling

  • B. de Ruiter en M. van Rijn.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in