Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Delft, 1980-1989

3.03.84
H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.84
Auteur: H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

1950-1992
merendeel 1980-1989

Omvang:

39.40 meter; 695 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat voor het grootste deel uit audiëntiebladen van terechtzittingen en minuten van vonnissen betreffende burgerlijke zaken. Daarnaast bevat het archief onder meer akten en beschikkingen betreffende buitengerechtelijke zaken, processtukken betreffende voogdijzaken, en stukken betreffende pachtzaken. Voor wat betreft strafzaken zijn er onder meer executielijsten van strafzittingen.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Delft.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in