Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Parket OvJ Den Haag

3.03.82
CAS 1113
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.82
Auteur: CAS 1113
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

1960-1979

Omvang:

18.10 meter; 306 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat uit registers van verschillende soorten strafzaken. Daarnaast heeft een deel van het archief betrekking op het functioneren van het parket.

Archiefvormers:

 • Parket van de Officier van Justitie te 's-Gravenhage 1959-2005

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Van de archiefbescheiden van het parket van de officier van Justitie wordt het overgrote deel vernietigd aan de hand van bestaande vernietigingsvoorschriften (de zogenaamde selectielijsten). Gelet op de taakomschrijving van de officier van Justitie, is voor de selectie van het archief, voor wat betreft de taakuitvoering met betrekking tot de rechterlijke macht gebruik gemaakt van de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Justitie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Rechterlijke Macht vanaf 1950, vastgesteld op 12 december 2006/Nr. C/S&A/06/3398, gepubliceerd in de Staatscourant van 8 januari 2007, nr. 5. Op grond van bovenstaande lijst zijn onder andere de zogenaamde III- en IV zaken geselecteerd.

Voor wat betreft de taakuitvoering met betrekking tot de rechtshandhaving is gebruik gemaakt van:

 • de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Justitie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Openbaar Ministerie over de periode vanaf 1950, vastgesteld op 14 oktober 2005/Nr. C/S&A/05/2036, gepubliceerd in de Staatscourant van 2 december 2005, nr. 235.
 • de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Justitie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Politie over de periode 1945 - 1993, vastgesteld op 8 oktober 2007/Nr. C/S&&&A/07/2495, gepubliceerd in de Staatscourant van 6 november 2007, nr. 215.

Ook is dit bestand nagekeken op zaken waarbij sprake was van:

 • zaken waarover politieke of maatschappelijke onrust bestond;
 • zaken die internationaal, landelijk, regionaal of lokaal ophef hebben veroorzaakt;
 • zaken waarbij belangrijke personen of instellingen betrokken waren;
 • zaken die van zodanig juridisch belang zijn dat de uitspraak gepubliceerd is in de daartoe bestaande jurisprudentieverzamelingen en vooraanstaande tijdschriften;
 • zaken die van belang zijn voor de rechtsontwikkeling.

Aangezien geen van bovenstaande zaken van toepassing was op de te bewerken AZ-dossiers werd besloten om dit archief, in afwachting van de vaststelling van de selectiecriteria, voorlopig voor vernietiging aan te wijzen. Na vaststelling van de selectiecriteria kan het archief ter vernietiging worden aangeboden.

Het kaartsysteem, behorend bij de AZ-dossiers werd voor bewaring aangewezen, omdat het op enige manier inzicht geeft in de aard, omvang en afdoening van de AZ-dossiers van de officier van Justitie te ’s-Gravenhage. De bijbehorende stukken zijn voor vernietiging aangewezen. Het betreffen hier voornamelijk stukken ter advisering ontvangen van het Ministerie van Justitie. (naturalisaties, naamswijzigingen, curateles, lijkvindingen, onteigeningen, dispensatie, huwelijksverbod e.d.)

Ook is een groot deel van het archief geretourneerd naar de rechtbank Den Haag, vanwege het ontbreken van een selectiegrondslag.

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in