Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage 1960-1979

3.03.79
H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.79
Auteur: H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2006
CC0

Periode:

1935-1983
merendeel 1960-1979

Omvang:

471,60 meter; 5077 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Een deel van de archivalia is alleen als film beschikbaar.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage zijn voor het twintigjarenblok 1960-1979 (maar inhoudelijk lopend van 1945-1984) ruwweg in drie categoriën onder te verdelen: Stukken betreffende strafzaken, civiele zaken en buitengerechtelijke zaken. Tot de strafrechterlijke stukken horen onder andere zittingslijsten en dossiers van strafzaken, rolboeken met naamklapper, vonnissen en processen-verbaal en stukken betreffende gratieverzoeken.
Van de civiele zaken zijn onder meer de volgende stukken opgenomen: dossiers van zittingen, klapperkaarten, rolboeken, rolkaarten, rolklappers en audiëntiebladen, processen-verbaal van getuigenverhoor, rekestenboeken en -klappers, beschikkingen en stukken betreffende faillissementszittingen, echtscheidingen, alimentatie, adoptie en ondertoezichtstellingen.
Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoren de akten van depot en van verwerping en van beneficiare aanvaarding van nalatenschappen, diverse registers en stukken betreffende gedeponeerde arbitrale vonnissen. Ook behoren hiertoe de dubbelen van repertoria van notarissen en stukken betreffende de functionarissen op de rechtbank.
Naast het archief van de Arrondissementsrechtbank zijn in deze inventaris ook de archieven van de Kamer van Toezicht op notarissen en kandidaat - notarissen te 's-Gravenhage (1960 - 1979) en de Kamer van Toezicht bij het Huis van Bewaring te 's-Gravenhage (1954 - 1977) opgenomen.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage
  • Kamer van Toezicht op notarissen en kandidaat - notarissen te
  • 's-Gravenhage
  • Kamer van Toezicht bij het Huis van Bewaring te 's-Gravenhage

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

In het kader van het overbrengen van informatie op andere gegevensdragers - substitutie - zijn door de Projectgroep Invoering Vervroeging Overbrengings termijn (P.I.V.O.T.) van het Nationaal Archief grote gedeelten van het archief van de Rechtbank en het Parket verfilmd.

In 's-Gravenhage werd hier met nog een paar andere arrondissementen mee geëxperimenteerd. De verfilmde archiefbescheiden bestaan zoals u in de inventaris zult lezen meestal uit kerngegevens zoals straf - en civiele vonnissen en de hierbij behorende ingangssystemen zoals numerieke of alfabetische registers, rolkaarten en rolklappers etc.

De verfilming van de Haagse archiefbescheiden werd door de projectgroep opgedragen aan het bedrijf KODAK te Odijk. Hierin fungeerden het Ministerie van Justitie en de aangewezen archieven als toeleveringsorganisaties. De verfilming vond plaats in 1992, waarbij in totaal 868.200 opnamen vervaardigd zijn van de aangeboden bescheiden uit de jaren 1940 - 1969, waarbij dus een gedeelte betrekking heeft op deze inventaris. De verfilming is geschied conform de daarvoor geldende standaardeisen substitutieverfilming. Door de verfilmer werd vooraf controle uitgevoerd op de juiste volgorde van de te verfilmen stukken. Verfilming is geschied met behulp van een stappencamera en een doorvoercamera bij de kaartenbestanden (rolkaarten en klapperkaarten). Alle bestandsonderdelen werden verfilmd op rolfilm.

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in