Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Rotterdam 1950-1979

3.03.78.01
P. Ernst
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.78.01
Auteur: P. Ernst
Nationaal Archief, Den Haag
2006

CC0

Periode:

1946-2000
merendeel 1950-1979

Omvang:

635.00 meter; 6123 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De opzet van het archief 1950-1979 is van algemeen naar bijzonder. Stukken van algemene aard bestaan hoofdzakelijk uit series correspondentie die door de rechtbank, de president en de griffier zijn gevormd en hebben een meer algemene strekking zoals de organisatie en het functioneren van de dienst. Bij de stukken betreffende de bijzondere onderwerpen is onderscheid gemaakt in Rechtspraak, Buitengerechtelijke zaken en het Parket. De Rechtspraak is weer onderverdeeld in de straf- en burgerlijke (civiele) rechtspraak. De strafrechterlijke stukken bestaan vooral uit procesdossiers, processen-verbaal en vonissen, zowel van enkel- als meervoudige kamers en rolboeken, rolregisters, en klappers daarop. Tot de civiele stukken behoren onder andere rolregisters, "audiëntiebladen", processen-verbaal van terechtzittingen in burgerlijke- en handelszaken, rekesten en beschikkingen en faillissementsdossiers. Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoren vooral registers en gedeponeerde akten en de dubbelen van repertoria van notarissen. Verder zijn er algemene stukken zoals notulen van de algemene vergaderingen, correspondentie van de president en benoemingen en ontslagen van leden van de rechterlijke macht. Daarnaast bevat het archief huishoudelijke en griffiezaken, zoals griffiecorrespondentie.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank Rotterdam
  • Kamer van Toezicht op de notarissen
  • Openbaar ministerie (Parket)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Voorbeeld-dossiers, bijzondere wetten en dagvaardingen

Strafzaken misdrijven 1. voorbeeld-dossiers
Tabel met zoekresultaten in archieven
jaartitelartikelnr.zaakomschrijvingparketnr.rolnr.nw. inv.nr
1965VIII177-206misdrijven tegen openbaar gezag3424748330
1965XII225-235valsheid in geschriften4056692330
1965XIV239-254bismisdrijven tegen de zeden695325328
1965XVIII274-286misdrijven tegen de pers. vrijheid1778668330
1965XIX287-295misdrijven tegen het leven gericht564/5311362/313328
1965XX300-306mishandeling564/2318362/650328
1965XXII310-316diefstal of stroperij736/738327/329328
1965XXIII317-320afpersing of afdreiging3032598330
1965XXIV321-325verduistering3021684330
1965XXV 326-339bedrog1778668330
1965XXVII350-354vernieling of besch. van goederen1601417329
1965XXX416-420begunstiging736/738327/329328
1969VII157-176misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht1600487345
1969VIII177-206misdrijven tegen het openbaar gezag946/948471/472345
1969XII225-235valsheid in geschriften574621/23343
1969XIV239-254bismisdrijven tegen de zeden2248483345
1969XX300-306mishandeling564362344
1969XXII310-316diefstal of stroperij5178 2/7343
1969XXIV321-325verduistering5178 2/7343
1969XXV326-339bedrog5187 2/7343
1969XXVII350-354vernieling of besch. van goederen2247605345
1969XXX416-420begunstiging1006/1008457/459344
1974VII157-176misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht760331367
1974VIII177-206misdrijven tegen het openbaar gezag1346/1349I710/713372
1974XV255-260verlating van hulpbehoevenden5001 I456369
1974XVI261-271belediging498 I714372
1974XIX287-295misdrijven tegen het leven gericht470310366
1974XX300-306mishandeling3785 I641371
1974XXII310-316diefstal of stroperij181299366
1974XXIV321-325verduistering840363367
1974XXV326-339bedrog69 I433368
1974XXVII350-354vernieling of besch. van goederen555 I789373
1974XXVIII355-380ambtsmisdrijven5580 I578370
1974XXX416-420begunstiging181299366
Strafzaken misdrijven 2. voorbeeld-dossiers
Tabel met zoekresultaten in archieven
jaartitelartikelnr.zaakomschrijvingparketnr.rolnr.nw. inv.nr.
1975XXIII317-320afpersing of afdreiging371/3729652/53
1976I92-107amisdrijven tegen de veiligheid van de staat471 I381385
1976V131-151cmisdrijven tegen de openbare orde563/4178-179383
1976X208-215valsheid in muntspeciën en munt- en bankbiljetten(6)480 I790389
1976XIX287-295misdrijven tegen het leven gericht 28/9190383
1976XXIV321-325verduistering10514 I244383
1977XX300-306mishandeling5850798399
1977XXII310-316diefstal of stroperij6222/5 I788399
1977XXIII317-320afpersing of afdreiging3500 I800399
1977XXV326-339bedrog3793/4799399
1977XXX416-420begunstiging3793/3794399
1978VII157-176misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht13196194403
1978VIII177-206misdrijven tegen het openbaar gezag5326192/133404
1978IX207-207ameineed.007128584407
1978XII225-235valsheid in geschrifte8018161404
1978XIV239-254bismisdrijven tegen de zeden4398152404
1978XVI261-271belediging.0154271054/57410
1978XVIII274-286misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid13196194403
1978XXVII350-354vernieling of besch. van goederen.010771646407
1979diefstal en vuurwapenwet9954?415
Strafzaken overtredingen 3. voorbeeld-dossiers
Tabel met zoekresultaten in archieven
jaartitelartikelnr.zaakomschrijvingparketnr.rolnr.nw. inv.nr.
1976V450hulpbehoevenden307 II1044391
1976VI451-461zeden34 II230383
Bijzondere wetten
Tabel met zoekresultaten in archieven
jaartitelartikelnr.zaakomschrijvingparketnr.rolnr.nw. inv.nr.
1965vuurwapenwet564362328
1969opiumwet967/969387/389344
1976TBS procedures10501 I274384
1976opiumwet1252/4 II435/437386
1976wegenverkeerswet526 II300384
1978telegraaf- en telefoonwet.066751855/856409
1978telegraaf- en telefoonwet5716/71493/496406
1979opiumwet006886/92?417
Rekesten (civiel)voorbeeld-dossiers
Tabel met zoekresultaten in archieven
jaarzaakomschrijvingrolnr.nw. inv.nr.
1966voornaamswijziging9314201
1966verkeersmiddelen4444199
1968adoptie644225
1968faillissement154225
1968levensonderhoud134225
1968ondertoezichtstelling144225
1968terugvordering bijstand (ABW)2344226
1968aanvulling - doorhaling - verbetering akte burgerlijke stand14304230
1969curatele444241
1969gezag en omgang224241
1969handelsnaamwet4154244
1969huwelijk104241
1969scheiding1324242
1969verhaal bijstand2154243
1969achternaamswijziging8344248
1972adoptie22734301
1972faillissement22594301
1972huwelijk22844301
1972scheiding22604301
1972verhaal bijstand29014304
1972verkeersmiddelen22554301
1972voornaamswijziging22564301
1972aanvulling - doorhaling - verbetering akte burgerlijke stand27424304
1972rechtsvermoeden van overlijden26594303
1973huurzaak2994306
1973achternaamswijziging23684317
1976curatele31614383
1976levensonderhoud30864383
1976gezag en omgang30974383
Dagvaardingen (civiel)
Tabel met zoekresultaten in archieven
jaarzaakomschrijvingrolnr.nw. inv.nr.
1966erfrecht32664207
1968faillissement3994226
1968intellectuele eigendom26554234
1968onteigeningswet814225
1968verkeersmiddelen en vervoer1704225
1972erfrecht26964303
1972intellectuele eigendom24114302
1972zakelijke rechten24824302
1976bijzondere overeenkomst32734384

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in