Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Rotterdam 1940-1949

3.03.77
R. Lindeboom, M.C. Schenk, C.J.M. van Dalen
Nationaal Archief, Den Haag
2005
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.77
Auteur: R. Lindeboom, M.C. Schenk, C.J.M. van Dalen
Nationaal Archief, Den Haag
2005

CC0

Periode:

1901-1970
merendeel 1940-1949

Omvang:

1677 inventarisnummers; 167,00 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam zijn ruwweg in drie categoriën onder te verdelen: Stukken betreffende strafzaken, civiele zaken en buitengerechtelijke zaken. De strafrechterlijke stukken bestaan vooral uit procesdossiers, processen-verbaal en vonissen, zowel van enkel- als meervoudige kamers en rolboeken, rolregisters, en klappers daarop. Tot de civiele stukken behoren onder andere rolregisters, "audiëntiebladen", processen-verbaal van terechtzittingen in burgerlijke- en handelszaken, rekesten en beschikkingen en faillissementsdossiers. Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoren vooral registers en gedeponeerde akten en de dubbelen van repertoria van notarissen. Verder zijn er algemene stukken zoals notulen van de algemene vergaderingen, correspondentie van de president en benoemingen en ontslagen van leden van de rechterlijke macht. Daarnaast bevat het archief huishoudelijke en griffiezaken, zoals griffiecorrespondentie.
Naast het archief van de Arrondissementsrechtbank zijn in deze inventaris ook de archieven van de Raad van Beroep Sociale Verzekeringen te Rotterdam en het Ambtenarengerecht te Rotterdam opgenomen. In het archief van de Raad van Beroep Sociale Verzekeringen te Rotterdam vindt men onder andere registers van zaken betreffende de Invaliditeitswet, Ziektewet, Ongevallenwet, Kinderbijslagwet, en de Ouderdomswet, en verder minuten en processenverbaal van zaken. Het archief van het Ambtenarengerecht te Rotterdam bestaat ook voornamelijk uit registers van zaken, minuten en processenverbaal.

Archiefvormers:

  •  
  • Arrondissementsrechtbank te Rotterdam
  • Ambtenarengerecht te Rotterdam.
  • Raad van Beroep Sociale Verzekeringen te Rotterdam

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Overzicht van geraadpleegde bronnen

Achter de Molen, A. Inventaris van het Archief arrondissementrechtbank te Zwolle 1940-1949 (Zwolle). Algra N.E. Inleiding tot het nederlandse privaatrecht (Doorn 1968). Algra N.E. Gokkel, H.R.W. Fockema Andreae's rechtsgeleerd handwoordenboek (Alphen aan de Rijn 1977). Belifante A.D. In plaats van Bijltjesdag. De geschiedenis van de Bijzondere rechtspleging na de tweede wereldoorlog (Assen 1978). Everts-Crince le Roy, A.M.C. e.a. Inventaris van het Archieven van de arrondissementrechtbank 1838-1959, het parket van de officier van justitie 1845-1959, de ambtenaar van het openbaar ministerie 1857-1897, de kamer van toezicht op notarissen en kandidaat-notarissen 1935-1971 te Almelo (Zwolle 1993-1996). Faber, W. 90 jaren in beroep. Geschiedenis van de raden beroep en de ambtenarengerechten (Zwolle 1992). Franken, H. Inleiden tot de rechtswetenschap (Arnhem 1987). Fruin, J.A. Bewerkt door Bink, N.J. De nederlandsche wetboek (Den Haag 1940). Gemeentearchief Rotterdam. Ach Lieve Tijd, Zeven eeuwen Rotterdam. De Rotterdammers en hun recht en orde (Zwolle 1990). Gessel, A, Ketelaar F.C.J., Teuling, A.J.M. den. Archiefbeheer in de praktijk (Alphen aan de Rijn 1986). Huijbrecht, C.R. (e.d.) Werkboek inventarisatie rechtelijke archieven 1838-1939 (Den Haag 1989).

Komen, A. Juridisch zakboek (Deventer 1981). Lexicon van Nederlandse Archiefterminologie (Den Haag 1983).Maanen, R.H.C. van. Inventaris van het archief van de arrondissementrechtbank te Rotterdam (1857) 1931 - 1939 (1942) (Den Haag 1985).Meerendonk, H.J. van. Handleiding voor selectie en vernietiging van archiefbescheiden (Den Haag 1985).Mulder, J.W. Geschiedenis van de Rechtbank te Rotterdam (Rotterdam 1900).

Verklarende woordenlijst

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in