Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Dordrecht 1960-1969

3.03.72
Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2003
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.72
Auteur: Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2003

CC0

Periode:

1950-1971
merendeel 1960-1969

Omvang:

55.00 meter; 542 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven van de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht zijn voor het tienjarenblok 1960-1969 (maar inhoudelijk lopend van 1950-1971) ruwweg in drie categoriën onder te verdelen: Stukken betreffende strafzaken, civiele zaken en buitengerechtelijke zaken. Tot de strafrechterlijke stukken horen onder andere zittingslijsten en dossiers van strafzaken, rolboeken met naamklapper en vonnissen en processen-verbaal ter terechtzitting.
Van de civiele zaken zijn onder meer de volgende stukken opgenomen: rolkaarten, rolklappers en audiëntiebladen, processen-verbaal van getuigenverhoor, rekestenboeken en -klappers, beschikkingen en stukken betreffende faillissementszittingen en ondertoezichtstellingen.
Tot de stukken betreffende buitengerechtelijke zaken behoren de akten van depot en van verwerping van nalatenschappen en van beneficiare aanvaarding van nalatenschappen, diverse registers en stukken betreffende gedeponeerde arbitrale vonnissen. Ook behoren hiertoe de dubbelen van repertoria van notarissen.
Naast het archief van de Arrondissementsrechtbank is in deze inventaris ook het archief van het parket van de Officier van Justitie te Dordrecht over hetzelfde tienjarenblok (maar inhoudelijk lopend van 1958 - 1970) opgenomen. Het parket bevat o.a. parketregisters en klapperkaarten daarop en (rolklappers op de) parketregisters van de kantongerechten Dordrecht-stad, Dordrecht-buiten, Gorinchem en Oud-Beijerland.

Archiefvormers:

  • Arrondissementsrechtbank te Dordrecht
  • Parket van de Officier van Justitie te Dordrecht

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Gedurende de jaren zestig bevond het gerechtsgebouw zich aan de Steegoversloot 40 (tegenwoordig is dit Steegoversloot 36). Het archief van de rechtbank bevond zich op de klokkenzolder van de rechtbank en op de eerste verdieping van het gebouw en op de daarboven liggende klapzolder.

Wegens ruimtegebrek is het oudste gedeelte van het archief van de rechtbank overgebracht naar de zolder van het gebouw van de Raad van de Kinderbescherming aan de Prinsenstraat 12. Dit gebeurde in het begin van de jaren zestig.

Na een bezoek van het hoofd van de 4e afdeling van het Algemeen Rijksarchief en het hoofd van de hoofdafdeling rechterlijke organisatie in 1967 werd gelast dat het archiefmateriaal op de zolder aan de Prinsenstraat 12 stofvrij gemaakt en daarna geordend moest worden.

Nadat dit was gebeurd is het archief van de zolder aan de Prinsenstraat verhuisd naar de kelders van het gebouw van het IJkwezen aan het Hugo de Grootplein 1. Deze kelder was verkregen na ruimtewerving van de Rijksgebouwendienst.

De kelder van het IJkwezen was een uitermate geschikte droge ruimte voor archiefopslag. De ruimte kon ook verwarmd worden.

Nadat het archief op de zolder van de Prinsenstraat was geordend bleek dat er nog archiefmateriaal lag van de voormalige arrondissementsrechtbank te Gorinchem. Dit is 1968 geschoond, geïnventariseerd en overgebracht naar de algemene archiefbewaarplaats te 's-Gravenhage.

Ook werd er op de klokkenzolder van de rechtbank een klein gedeelte (slechts vier pakjes) van het archief van de voormalige rechtbank te Tiel aangetroffen. Dit is eveneens overgebracht naar 's-Gravenhage.

De griffier was belast met het ordenen, schonen, bundelen, maken van geleidelijsten, wijzigen van archiefstellingen, stofvrij maken, inpakken en inventariseren van de verschillende archiefbescheiden.

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in