Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Gouda, 1838-1979

3.03.71
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.71
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2006
CC0

Periode:

1838-1992
merendeel 1838-1979

Omvang:

79,20 meter; 1495 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte documenten, geen bijzondere handschriften, tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Kantongerecht Gouda beslaat anderhalve eeuw rechtspleging (1823-1979) en bestaat uit een veelvoud van gerechtelijke stukken. Deze zijn o.a. het register van strafzaken, brievenboeken, audiëntiebladen, processen-verbaal, minuten van vonnissen en processtukken. Tevens bestaat het archief uit stukken m.b.t. in beslag genomen goederen en gelden, processtukken van civiele zaken, stukken van de Pachtkamer, stukken aangaande dwangbevelen en dagvaardingen, zittingsboeken van extrajudiciële zaken, evenals stukken betreffende huishoudelijke en griffiezaken.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht Gouda

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

De bewerking van dit archief was het gevolg van de Archiefwet van 1995 waarbij de overbrengingstermijn werd teruggebracht van 50 naar 20 jaar.

Bij de totstandkoming van deze inventaris is zoveel mogelijk rekening gehouden met het archiefschema van R. Huijbrecht in het 'Werkboek rechterlijke archieven 1838 - 1940'.

De inventaris is ontstaan door de bestanden van het Kantongerecht te Gouda, die al bij het Nationaal Archief aanwezig waren over de jaren 1838 - 1939 samen te voegen met het gedeelte dat is aangetroffen tijdens de bewerking van het archief van het Kantongerecht te Rotterdam 1938 - 1979 (1983) en het gedeelte 1940 - 1979 afkomstig van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.

Om eventueel in het verleden gemaakte verwijzingen naar de plaatsingslijst ook nu nog traceerbaar te maken is er achterin deze inventaris een concordans op de oude inventarisnummers opgenomen. Hierdoor wordt voor een deel meteen zichtbaar welke archiefstukken in het archief van het Kantongerecht te Rotterdam zijn aangetroffen. Daarnaast is het mogelijk dat er stukken zijn ingevoegd bij reeds bestaande inventarisnummers.

De eindcesuur, 1979, werd bepaald door de wettelijke verplichting van de nieuwe Archiefwet en omdat dit jaar het blok 1970 - 1979 afsluit. Registers waarvan de einddata doorlopen na 1979 zijn in de inventaris opgenomen.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in