Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Ridderkerk, 1839-1933

3.03.68
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.68
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2004

CC0

Periode:

1826-1933
merendeel 1839-1933

Omvang:

23.10 meter; 533 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, gedrukte en getypte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat de processen-verbaal en vonnissen van strafzaken. Van civiele zaken zijn naast audiëntiebladen en vonnissen ook procesdossiers bewaard. Van buitengerechtelijke zaken zijn naast de beschikkingen ook de voogdijregisters en de registers van inschrijving van vennootschappen en coöperatieve verenigingen overgeleverd.
Binnen het archief zijn zaken van beroep tegen uitspraken van de huurcommmissies in een afzonderlijke serie ondergebracht. Dit is ook gebeurd met uitspraken van de Pachtkamer op verzoeken tot vrijstelling van betaling van pacht ingevolge de Crisispachtwet van 1932.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht Ridderkerk

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Bij de eerste overdracht, in 1977, leverde het Kantongerecht te Rotterdam, dat sinds de opheffing het archief beheerde, zelf een plaatsingslijst mee. De enige verandering, die deze nadien heeft ondergaan, is dat deze vanwege de aanvulling later tot een nieuwe plaatsingslijst is omgewerkt.

Om eventueel in het verleden gemaakte verwijzingen naar de plaatsingslijst ook nu nog traceerbaar te maken is er achterin deze inventaris een concordantie op de oude inventarisnummers opgenomen. Hierdoor wordt voor een deel meteen zichtbaar welke archiefstukken in het archief van het Kantongerecht te Rotterdam zijn aangetroffen. Daarnaast is het mogelijk dat er stukken zijn ingevoegd bij reeds bestaan de inventarisnummers.

De inventaris is tot stand gekomen door de bewerking van het archief van het Kantongerecht te Rotterdam 1838-1979 (1983). Tijdens de bewerking zijn er archiefstukken aangetroffen van het Kantongerecht te Ridderkerk. In overleg met het Nationaal Archief is het archiefbestand 1838-1933 aan de Centrale Archief Selectiedienst ter bewerking aangeboden om dit samen te voegen met de afgescheiden archiefstukken uit het bestand van het Kantongerecht te Rotterdam.

Tijdens de in door de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten in 2001 begonnen bewerking van het archief van het Kantongerecht te Rotterdam werden nog archiefstukken aangetroffen, die in het archief van het Kantongerecht te Ridderkerk thuishoorden, terwijl het omgekeerde ook het geval bleek. Het archief is na bewerking verzonden naar het Nationaal Archief

Bij de totstandkoming van deze inventaris is zoveel mogelijk rekening gehouden met het archiefschema van R Huijbrecht in het "Werkboek rechterlijke archieven 1838-1940".

Het archief vertoont over het gehele bestand nogal wat hiaten.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in