Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Schoonhoven, 1839-1933

3.03.67
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2003
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.67
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2003

CC0

Periode:

1839-1933

Omvang:

53.20 meter; 984 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het kantongerecht sprak recht in geval van overtredingen (strafzaken) en burgerlijke zaken. Het archief van het kantongerecht Schoonhoven bevat audiëntiebladen, processen-verbaal van terechtzittingen, processtukken en minuten van vonnissen, inschrijvingen van vennootschappen, voogdijregisters en akten en beschikkingen van buitengerechtelijke zaken.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht, Schoonhoven

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Uit de correspondentie van het kantongerecht blijkt dat in Schoonhoven vanaf het begin aandacht bestond voor de archiefzorg. Vanaf 1885 was hier een aparte ruimte voor. Na de opheffing van het kantongerecht werd het archief bij dat van het Kantongerecht Gouda bewaard.

Bij de overdracht van het archiefblok 1838-1920 bleken ook de nodige archivalia van het Huis van Bewaring te Gouda hier deel vanuit te maken. Deze archiefvermenging moet plaats hebben gevonden bij het Kantongerecht Gouda, waar het archief van het kanton Schoonhoven - zoals vermeld - na 1933 was geplaatst.

Het archief van het Kantongerecht Schoonhoven (1838-1933) is in de periode van 1960 tot en met 1976 in verschillende overdrachten aan het Algemeen Rijksarchief (thans: Nationaal Archief) c.q. het Rijksarchief in Zuid-Holland overgedragen. Dit gebeurde voor het eerst in 1960 toen de audiëntiebladen met bijlagen van de jaren 1882-1884 en 1888 werden overgedragen. In 1963 werd op advies van de provinciale inspecteur een bundel stukken toegestuurd, die bij onderzoek van het oud-archief van de gemeente Schoonhoven, daarin los en verspreid liggend was aangetroffen. Vijf jaar later werden zes ingekomen brieven van de ambtenaar van het Openbaar Ministerie uit 1861 ontvangen. In 1971 volgde de belangrijkste overdracht, toen het blok over de periode 1838-1933 werd overgedragen

In 1972 werden als aanvulling nog audiëntiebladen uit 1861 overgedragen. Vier jaar later volgde tenslotte de overdracht van archiefbescheiden uit de periode 1877-1932. In 1984 werd er in het archief van Gouda nog een tabel gevonden, die de kassier van het kantongerecht voor de vergoeding van de getuigen gebruikte, welke door tussenkomst van het Streekarchief Krimpenerwaard werd geschonken( Zie voor de verklaringen van overbrenging d.d. 29 december 1960; 19 augustus 1963; 18 november 1971; 3 juli 1972; 23 december 1976; 22 maart 1984: Verwervingsdossier 23 van de 3e Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, later het Rijksarchief in Zuid-Holland geheten. Jaarverslag van de Rijksarchiefdienst 1968, 's-Gravenhage 1970, p. 61 (D41). ).

De bewerking van dit archief was het gevolg van de Archiefwet van 1995 waarbij de overbrengingstermijn werd teruggebracht van 50 naar 20 jaar.

Het archief is na bewerking, met uitzondering van het te vernietigen bestand, verzonden naar het Nationaal Archief.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in