Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Sommelsdijk, 1838-1979

3.03.66
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2003
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.66
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2003

CC0

Periode:

1830-1990
merendeel 1838-1979

Omvang:

27.30 meter; 518 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het kantongerecht sprak recht in geval van overtredingen (strafzaken) en burgerlijke zaken. Het archief van het kantongerecht Sommelsdijk van 1838-1979 bevat registers van strafzaken, rolboeken, processen-verbaal van terechtzittingen en minuten van vonnissen, processtukken betreffende pacht-, huur- en arbeidszaken, inschrijvingen van vennootschappen, voogdijregisters en akten en beschikkingen van buitengerechtelijke zaken.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht, Sommelsdijk

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

In 1855 achtte het gemeentebestuur van Sommelsdijk het wenselijk dat het Raadhuis, waarin het kantongerecht toen nog was gehuisvest, te verbouwen. Eén van de redenen daarvoor was dat de minuten van het kantongerecht op het gemeentehuis moesten worden bewaard, maar dat de daarvoor bestemde bewaarplaats "in bijna onbruikbaren toestand en [vanwege de vochtigheid] geheel en al ongeschikt is". In het in 1863 gebouwde Huis van Bewaring werd het archief van het kantongerecht in het vertrek van de griffier bewaard, terwijl de overtuigingsstukken in een andere ruimte werden geborgen. Zoals hiervoor al werd opgemerkt werd de archiefruimte in 1931 verder uitgebreid. In 1976 stond het archief in dozen in houten stellingen op een afsluitbaar gedeelte van de zolder ( Inspectierapporten van de inspecteur van het Rijksarchief in Zuid-Holland d.d. 15 maart 1976, 4 december 1978.) .

Het archief van het Kantongerecht Sommelsdijk van 1838-1939 is in de periode van 1965 tot en met 1991 in verschillende blokken aan het Algemeen Rijksarchief (thans: Nationaal Archief) c.q. het Rijksarchief in Zuid-Holland overgedragen. In 1965 droeg het gemeentebestuur van Sommelsdijk voor het eerst archief van de gemeente aangetroffen correspondentie van het Openbaar Ministerie van het kantongerecht uit de periode van 1838-1869 over. In 1977 droeg de griffier van het kantongerecht het blok over de periode 1878-1920 en vonnissen van strafzaken uit de periode 1843-1877 en een brievenboek uit 1847-1853 over, terwijl in 1982 het tienjarenblok 1921-1929 volgde. In 1991 werden van het Kantongerecht Rotterdam nog een register van deurwaarders en een rollenboek uit 1912-1925 respectievelijk 1912-1929 ontvangen ( Zie voor de verklaringen van overbrenging d.d. 5 augustus 1965; 15 februari 1977; 2 april 1982; 3 december 1991: Verwervingsdossier 25 van de 3e Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, later het Rijksarchief in Zuid-Holland geheten.) .

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in