Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Brielle, 1838-1979

3.03.65
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2003
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.65
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2003
CC0

Periode:

1838-1995
merendeel 1838-1979

Omvang:

27.60 meter; 527 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Het archief bevat tekeningen.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het kantongerecht sprak recht in geval van overtredingen (strafzaken) en burgerlijke zaken. Het archief van het kantongerecht Brielle bevat van 1838-1979 registers van strafzaken, processen-verbaal van terechtzittingen en minuten van vonnissen, processtukken betreffende pacht-, huur- en arbeidszaken, voogdijregisters, curatelenbewind en akten en beschikkingen van buitengerechtelijke zaken.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht, Brielle

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Alle keren leverde het Kantongerecht Brielle bij de overdracht zelf plaatsingslijsten dan wel, zoals in het geval voor de periode 1878-1920, een inventaris mee. Later zijn deze allen tot één plaatsingslijst samengevoegd. Deze diende tot aan de bewerking bij de CAS in 2001 als toegang. In dat jaar bood het Kantongerecht Rotterdam in het kader van de Archiefwet 1995 het archief over de periode 1930-1979 bij de CAS ter bewerking aan. Het Nationaal Archief heeft toen van de gelegenheid gebruik gemaakt om het overgedragen archief samen met het nog te bewerken blok in één inventaris onder te brengen.

Bij de totstandkoming van deze inventaris is zoveel mogelijk rekening gehouden met het archiefschema van R. Huijbrecht in het "Werkboek rechterlijke archieven 1838-1940".

De inventaris is niet chronologisch opgemaakt maar op de voortgang van de processen.

De inventaris is ontstaan door de bestanden van het Kantongerecht Brielle, die al bij het Nationaal Archief aanwezig waren over de jaren 1838-1932 te integreren met het blok 1930-1979, dat het Kantongerecht Rotterdam aan de CAS ter bewerking aanbood.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in