Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Schiedam, 1839-1979

3.03.64
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2003
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.64
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2003
CC0

Periode:

1839-1984
merendeel 1839-1979

Omvang:

53,30 meter; 1139 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het kantongerecht sprak recht in geval van overtredingen (strafzaken) en burgerlijke zaken. Het archief van het kantongerecht te Schiedam van 1839-1979 bevat registers van strafzaken, rolboeken, processen-verbaal van terechtzittingen en minuten van vonnissen, processtukken betreffende pacht-, huur- en arbeidszaken, inschrijvingen van vennootschappen, voogdijregisters en akten en beschikkingen van buitengerechtelijke zaken. Tevens zijn er enkele scheepsjournalen van visserschepen (1916-1926) uit Maassluis, Vlaardingen en Scheveningen in het archief opgenomen.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht, Schiedam

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Alle keren leverde het Kantongerecht Schiedam bij de overdracht zelf plaatsingslijsten mee.

De enige verandering, die deze hebben ondergaan, is dat de twee lijsten van het tijdvak 1838-1920 tot één toegang zijn samengevoegd door een doorlopende nummering aan te brengen zonder daarbij overigens de gelijksoortige stukken in chronologisch doorlopende rubrieken op te nemen. Deze plaatsingslijsten dienden tot aan de bewerking bij de CAS in 2001 als toegang op de verschillende blokken.

Het Nationaal Archief heeft in 2001 van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle reeds overgedragen archieven samen met het archiefblok 1940-1979 in één inventaris onder te brengen. De inventaris is ontstaan door integratie van de bestanden van het Kantongerecht Schiedam, blok 1933-1979, en de bestanden die bij het Nationaal Archief reeds aanwezig waren, blok 1838-1939.

De inventaris is niet chronologisch opgemaakt maar op de voortgang van de processen.

Bij de totstandkoming van deze inventaris is zoveel mogelijk rekening gehouden met het archiefschema van R. Huijbrecht in het "Werkboek rechterlijke archieven 1838-1940".

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in