Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Rotterdam, 1838-1979

3.03.63
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2003
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.63
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2003

CC0

Periode:

1838-1983
merendeel 1838-1979

Omvang:

8954 inventarisnummers; 511,10 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat registers van strafzaken en vonnissen in strafzaken, audiëntiebladen en minuten van vonnissen in burgerlijke zaken, processtukken betreffende pachtzaken, huurzaken en arbeidszaken. In de afdeling Buitengerechtelijke Zaken zijn er stukken betreffende voogdijzaken (voogdijregisters met klappers), plaatsing in krankzinnigengestichten, inschrijving van akten van coöperatieve verenigingen en vennootschappen, processen-verbaal van schadeopnemingen aan ladingen van schepen alsmede een collectie scheepsjournalen.

Archiefvormers:

  •  
  • Kantongerecht, Rotterdam

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van het Kantongerecht Rotterdam van 1812-1939 is in de periode van 1973 tot en met 1990 in verschillende blokken aan het Algemeen Rijksarchief (thans: Nationaal Archief) c.q. het Rijksarchief in Zuid-Holland overgedragen. Dit gebeurde voor het eerst in 1973 toen er drie banden met minuten van akten en vonnissen uit de periode van 1839-1941 en het register van rekesten in voogdijzaken van het tweede kanton van 1859-1863 werden overgedragen. In 1976 volgden de archivalia van het eerste en tweede kanton van het Kantongerecht Rotterdam over de periode van 1812-1877. In het daarop volgende jaar werden de blokken van 1838-1877 en 1878-1920 overgedragen. In 1982 volgde het tienjarenblok over de periode 1920-1930, terwijl in 1990 dat van 1931-1939 binnenkwam. Tussentijds waren in 1984 als aanvulling de registers ter inschrijving der akten van vennootschappen en coöperatieve verenigingen en de kopieboeken van de uitgaande brieven van het tweede kanton van 1881-1905 nagezonden ( Zie voor de verklaringen van overbrenging d.d. 17 augustus 1976; 2 en 3 maart en 25 november 1977; 29 maart 1982; 4 oktober 1984 en 21 augustus 1990; Verwervingsdossier 21 van de 3e Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, later het Rijksarchief in Zuid-Holland geheten.)

In 2001 bood het Kantongerecht Rotterdam in het kader van de Archiefwet 1995 drie tienjarenblokken over de periode 1940-1979 bij de CAS ter bewerking aan.

Het archief is na bewerking door de CAS, met uitzondering van het te vernietigen bestand, verzonden naar het Nationaal Archief.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Ik heb een vraag.Ik wil gaan reserveren maar weet nog niet hoe.
Ik wil zoeken in de voogdijregisters. Op 6 jan 1899 overlijdt Philippus Hermanus Quast. Er blijven vier kinderen
achter. Moeder is dan al overleden. Door het overlijden van vader is mogelijk de voogdij aan de orde, voordat wordt besloten tot hun plaatsing in het burgerweeshuis. Ik ben dus o pzoek: wie beslist wanneer over deze kinderen.
Er zijn drie opties: waarschijnlijk voogdij per 6-1-1899, want dan is overlijden vader,
maar ook is voogdij mogelijk per 16-2-1897 bij het overlijden van moeder
Ik begrijp dat ik moet zoeken in archieven kantongerecht rotterdam ( 3.03.63), burgerlijke zaken, maar hoe ik dat naar de reservering moet omzetten is voor mij lastig.
Wellicht kunt u mij raad geven.
Verder is er misschien ene kleien kans dat de arrondissementsrechtbank in dit soort zaken beslist. Zou dat het geval kunnen zijn of is dat niet mogelijk?

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in