Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht 's-Gravenhage, 1940-1949

3.03.61
H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2001
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.61
Auteur: H.H. Vlasbloem
Nationaal Archief, Den Haag
2001

CC0

Periode:

1934-1949
merendeel 1940-1949

Omvang:

21.50 meter; 187 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief van het Kantongerecht te 's-Gravenhage bevinden zich voor de periode 1940-1949 de processen-verbaal van de strafzaken met de vonnissen. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, vonnissen en processen-verbaal van getuigenverhoor, van de rekesten zijn er processen-verbaal en vonnissen inzake arbeids en huurkoopzaken, rekesten, beschikkingen en roldossiers inzake huurbeschermingsbesluiten. Verder zijn er stukken van de pachtkamer en een aantal buitengerechtelijke stukken, zoals processen-verbaal van benoeming en beëdiging van (toeziende) voogden en akten van bekendheid.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te 's-Gravenhage

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De kantonrechter heeft op tal van locaties in de stad recht gesproken. In 1846 "ruimde het stedelijk bestuur aan het Kantongeregt een zeer geschikt en net lokaal in op het raadhuis" ( Weekblad van het Regt nummer 768.) , waarin ook het archief werd opgeborgen..

In 1862 kwam er na verhuizing van de directie der Directe Belastingen en Accijnsen op het Binnenhof ruimte vrij, waarna het kantongerecht hier drie kamers huurde voor ƒ 300,-- per jaar . Voor 1862 was dit gebouw in gebruik van de Comptoir-Generaal.

Mede was ook hierin gevestigd het Telegraafkantoor. Toen deze in 1887 gingen verhuizen, kreeg de kantonrechter nog meer ruimte om haar taken beter uit te voeren, waarvoor in het inwendige van het gebouw veranderingen werden aangepast. ( Weekblad van het gerecht 1888 nummer 5572)

Een nieuwe tijd brak er in 1870 aan, wat de architectuur van Justitiegebouwen betreft. Willem Cornelis Metzelaar ontwierp het in 1909 ingebruiksgestelde kantongerecht aan de Prinsengracht 45, waar volgens het verslag van de inwijding van het nieuwe kantongerechtgebouw in weekblad van het recht ( Nummer 8900 pag.3) zelfs "een uitmuntend ingerichte localiteit ter bewaring van het archief" werd ingericht.

De archieven van de griffie van het kantongerecht in de Prinsengracht 45 waren voornamelijk in de kelder gehuisvest. De rest in houten stellingen en kasten verdeeld over diverse kamers. Een deel van het kantongerechtarchief was ondergebracht in het pand Javastraat 68, waar het College van Beroep voor het bedrijfsleven was gehuisvest.

Pas door het in gebruik nemen van het Paleis van Justitie aan de Juliana van Stolberglaan in 1974 werden alle elders in de Haagse binnenstad gehuisveste gerechtsorganen, waaronder het kantongerecht samen ondergebracht in één gebouw.

De tot dan toe gevormde archieven werden centraal bijeengebracht en beheerd door een centrale archiefdienst. Deze kreeg het beheer over alle semi-statische archieven van de in het gebouw gehuisveste gerechtsorganen. De archiefwerkzaamheden werden nu, in tegenstelling tot voor 1974, uitgevoerd door aparte aangestelde archiefambtenaren terwijl daarvoor deze werkzaamheden werden uitgevoerd door griffieambtenaren van het kantongerecht.

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in