Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank Eerste Aanleg Leiden

3.03.60
G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.60
Auteur: G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928

CC0

Periode:

1811-1838

Omvang:

12.60 meter; 122 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Rechtbank van Eerste Aanleg - tevens rechtbank van koophandel - te Leiden (ca. 1811-1842) bevat stukken op het gebied van correctionele, civiele en voluntaire zaken. Zo zijn er repertoires van gepleegde misdrijven (met namen van verdachten), registers van vonnissen, audiëntiebladen, minuten van civiele acten en minuutacten betreffende nalatenschappen en goederen. Daarnaast kan men documenten van meer huishoudelijke aard aantreffen: acten van depot van handtekeningen en parafen, repertoires van gepasseerde actes en processtukken alsmede enkele stukken de koophandel betreffende.

Archiefvormers:

  • Rechtbank van Eerste Aanleg te Leiden

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in