Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank van Koophandel Dordrecht

3.03.55
J.L. van Dalen
Nationaal Archief, Den Haag
1928
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.55
Auteur: J.L. van Dalen
Nationaal Archief, Den Haag
1928

CC0

Periode:

1811-1838

Omvang:

15.20 meter; 200 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een deel is in het Frans gesteld.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Rechtbank van Koophandel te Dordrecht bevat onder meer notulen, processen-verbaal van openbare zittingen, ingekomen rekesten, rollen, arbitrale uitspraken, procesdossiers inzake faillissementen, rapporten van kapiteins, afdrukken van zegelstempels en een naamlijst van de leden van de rechtbank over de periode 1811-1838.

Archiefvormers:

  • Rechtbank van Koophandel te Dordrecht

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in