Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Rechtbank van Koophandel 's-Gravenhage

3.03.51.03
G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.51.03
Auteur: G.H.C. Breesnee
Nationaal Archief, Den Haag
1928

CC0

Periode:

1811-1838

Omvang:

1.70 meter; 43 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een deel is gesteld in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Rechtbank van Koophandel bevat onder meer minuten van de notulen van de rechtszittingen, conclusies van de procureurs, aangiften van faillissementen, diverse akten met betrekking tot failliete boedels en crediteuren, registers van akten van vennootschap en van huwelijkscontracten over de periode 1811-1838.

Archiefvormers:

  • Rechtbank van Koophandel te 's-Gravenhage

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in