Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Oud-Beijerland, 1970-1979

3.03.32.05
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2005
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.32.05
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2005
CC0

Periode:

1970-1979

Omvang:

8,50 meter; 46 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De strafzaken die het kantongerecht behandelt zijn hoofdzakelijk overtredingen. De civielrechtelijke zaken zijn met name geldvorderingen tot een bepaald bedrag, maar ook arbeids- en huurzaken en pachtkwesties. In het archief bevinden zich de processen-verbaal van de strafzaken met de vonnissen. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, vonnissen en processtukken op rolnummer, van de rekesten zijn er beschikkingen op repertoirenummer. Verder zijn er stukken van de pachtkamer en een aantal buitengerechtelijke stukken, zoals voogdijregisters. Daarnaast bevat het archief huishoudelijke en griffiezaken, zoals griffiecorrespondentie.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Oud-Beijerland

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Als basis voor de opbouw van het schema van de inventaris is uitgegaan van de indeling zoals die is beschreven in het Werkboek Rechtelijke Archieven, 1838 - 1940 van R. Huijbrecht, projectleider van het Nationaal Archief.

Bij elk onderdeel in het inventarisschema zijn eerst de betreffende ingangen geplaatst, bestaande uit klappers, registers, kaarten, rolboeken en rekestenboeken.

Er wordt in de inventaris bij de betreffende ingangen met een NB aangegeven op welke stukken in de inventaris deze ingangen betrekking hebben. De dossiers, beschikkingen, audiëntiebladen en overige stukken zijn onder de ingangen per onderwerp of zaak bij elkaar geordend.

Op dit tienjarenblok is de volgende selectielijst van toepassing geweest: Basisselectiedocument Rechterlijke Macht; een instrument voor de selectie - ter vernietiging dan wel blijvende bewaring van de administratieve neerslag van het handelen van de rechtelijke macht in de periode vanaf 1950.

Bij de aanvang van de bewerking had het archief van het kantongerecht te Oud-Beijerland over de periode 1970 - 1979 een omvang van 3,5 strekkende meter. Inventarisnummers 21, 44 en 46 vormen een uitzondering op voornoemd tienjarenblok, omdat deze archiefstukken eerder beginnen of later eindigen. Na bewerking was de omvang van het archief gelijk omdat er niets uit werd vernietigd. Vervolgens werd het overgedragen naar het Nationaal Archief.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in