Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Oud-Beijerland, 1950-1959

3.03.32.03
Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2001
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.32.03
Auteur: Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2001
CC0

Periode:

1950-1959

Omvang:

6,50 meter; 54 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief (waarvan de stukken inhoudelijk dateren uit 1943 - 1978) bevinden zich de klappers betreffende strafzaken. Van de burgerlijke zaken bevat het archief onder andere audiëntiebladen en dossiers betreffende huur- en arbeidszaken. Van de pachtzaken zijn er onder meer audiëntiebladen, dossiers, beschikkingen en pachtkaarten. De buitengerechtelijke zaken bevatten voogdij registerkaarten.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Oud-Beijerland

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Bij elk onderdeel in het inventarisschema zijn eerst de betreffende ingangen geplaatst, bestaande uit klappers, registers, kaarten, rolboeken en rekestenboeken.

Er wordt in het schema bij de betreffende ingangen met een NB aangegeven op welke stukken in het schema de ingangen betrekking hebben.

De dossiers, beschikkingen, audiëntiebladen en overige stukken zijn onder de ingangen per onderwerp of zaak bij elkaar geordend.

Zoek-instructie

Hieronder volgt een opsomming van de verschillende ingangssystemen die in deze inventaris voorkomen. Per ingangssysteem wordt aangegeven hoe ze zijn gerangschikt en hoe er gebruikt van gemaakt kan worden. Waar mogelijk wordt er een relatie gelegd tussen de ingangssystemen en de bijbehorende stukken. Bij de opsomming is de volgorde van het schema zoals gebruikt in de inventaris aangehouden. Per onderdeel worden de bijbehorende ingangssystemen beschreven.

Register betreffende civiele zaken (inventarisnummer 4)

Het register civiele zaken is per jaar geordend op rolnummer. Naast de rolnummers staan de namen van de partijen en de datum van de uitspraak van het vonnis genoemd.

Dus als u beschikt over een rolnummer kunt u aan de hand van dit register de bijbehorende datum van uitspraak van vonnis vinden. Aan de hand van die datum kunt u nu het vonnis opzoeken in de audiëntie bladen van de civiele terechtzittingen (inv.nrs 5-17). Deze zijn immers geordend op zittingsdatum. Het register civiele zaken (inv.nr.4) vormt dus een ingang op de audiëntiebladen van de civiele terechtzittingen (inv.nrs. 5-17).

Pachtkaarten (inventarisnummer 34)

De pachtkaarten zijn per jaar gesorteerd op rolnummer. Daarnaast vermelden de kaarten de naam van de eiser en gedaagde. Ook wordt er op de kaart de datum van het vonnis genoemd.

U kunt dus als u beschikt over een rolnummer de bijbehorende datum van eindvonnis opzoeken. Aan de hand van die datum kunt u nu het vonnis opzoeken in de audiëntiebladen pachtzaken (inv.nrs. 35-36). Deze zijn immers geordend op zittingsdatum.

De pachtkaarten (inv.nr.34) vormen dus een ingang op de audiëntiebladen pachtzaken (inv.nrs. 35-36). Daarnaast corresponderen de rolnummers op de pachtkaarten rechtstreeks met de rolnummers op de dossiers pachtzaken (inv.nr. 37-47). Hierin treft u naast het vonnis ook nog diverse andere stukken aan. De informatie in de dossiers is dus omvangrijker dan de informatie uit de audiëntiebladen.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in