Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Leiden, 1940-1979

3.03.29.03
CAS 733
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.29.03
Auteur: CAS 733
Nationaal Archief, Den Haag
2006

CC0

Periode:

1940-1979

Omvang:

64.00 meter; 941 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Kantongerecht te Leiden over de periode 1940-1979 bevat o.a. zittingslijsten van strafzaken, audiëntiebladen en minuten van vonnissen en processtukken van huur- en arbeidszaken, zowel van de kantonrechter als de pachtkamer, met bijbehorende ingangen zoals klapperkaarten en rolboeken. Van de buitengerechtelijke zaken zijn o.a. bewaard gebleven de akten en beschikkingen, geordend op het repertoirenummer, voogdijregisterkaarten op naam van ondervoogdijgestelde en zittingsboeken van extra-judiciële zaken. Verder zijn er nog een groot aantal parketregisters.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Leiden

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Zoals uit een tekening blijkt waren de archieven van verbeurde overtuigingsstukken en van de verjaarde vonnissen in 1923 op zolder opgeslagen. In 1960 werden de twee archiefruimten, die door hun ligging onder een zoldering met kieren aan het vervuilen waren, met boardplaten voorzien. Verder werden er in een leegstaand vertrek op dezelfde verdieping nog stellingen geplaatst voor het bergen van de overtuigingsstukken en werd daar verlichting aangebracht. Het plan van de griffie om in 1964 op de eerste verdieping van de voormalige wachtkamer van de Raad voor de Kinderbescherming een archiefruimte en garderobe te maken werd niet verwezenlijkt.

In 1972 bracht een medewerker van de Hoofdafdeling Rechterlijke Organisatie: Bureau Gerechtelijke, Notariële- en Burgerlijke Standarchieven in verband met geconstateerd ruimtegebrek voor de archiefberging een inspectiebezoek. Het resultaat daarvan was ronduit zorgwekkend. Het slecht verzorgde archief was maar voor een klein gedeelte in archiefdozen geborgen, terwijl de rest "op de bekende wijze door middel van touw [was] gebundeld". Daarbij was per bundel het jaar aangegeven. Tevens werden toen op de vliering fragmenten aangetroffen van de archieven van het opgeheven Kantongerecht Noordwijk en de voorganger, de Regtbank van Enkele Policie van dit kanton, van de Regtbank van eerste aanleg te Leiden en van de Vrederechters van de kantons Lisse en Katwijk.

Een onderzoek van de Rijksgebouwendienst wees uit dat het archief in verband met overbelasting van de balkconstructie op korte termijn moest worden ontruimd. In plaats daarvan moest dit in een op de begane grond aan te leggen archiefbewaarplaats worden geborgen: een tussen de beide zittingszalen gelegen kamertje. Vanwege de omvang van het toenmalige bestand was de daarvoor aangewezen ruimte bij voorbaat te klein. Daarom moest eerst een aanzienlijk deel van de strafzaken van 1946-1956, de bijlagen bij de dwangbevelen c.q. de betalingsbevelen tot en met 1968 en de bijlagen van de civiele zaken over de periode 1878-1960 volgens de richtlijnen worden gesaneerd. Daarnaast zou het nodig zijn een deel van het archief, dat voor blijvende bewaring in aanmerking kwam, naar de rijksarchiefbewaarplaats over te brengen. ( In 1986 had de griffie op de eerste verdieping ook een eigen archiefruimte. Zie: Lunsigh Scheurleer, a.w., p. 317.)

Tijdens de inspecties van de inspecteur van het Rijksarchief in Zuid-Holland bleek het archief, dat inmiddels in een afsluitbare ruimte op de begane grond stond, alle keren materieel goed verzorgd. Wel werd in 1988 geconstateerd dat de archiefruimte feitelijk niet voldeed omdat er een rioleringsbuis doorheen liep. ( Zie voor de inspectierapporten d.d. 17 mei 1976; 29 januari 1979 en 21 juni 1988: NA, Rijksarchief in Zuid-Holland: dossier inspectierapporten Rechterlijke Macht, II, Kantongerechten, 1976-1990, doos 13)

Het archief van het kantongerecht te Leiden is in vijf blokken aan het Algemeen Rijksarchief (thans: Nationaal Archief) c.q. het Rijksarchief in Zuid-Holland overgedragen. Als gevolg van de inspectie uit 1972 werd het eerste deel van het archief over de periode 1838-1877 in 1974 overgedragen. Vanwege de noodzakelijke ontruiming van de zolder werden de strafvonnissen over de periode 1879-1920 een maand later ook al overgenomen. In 1977 volgde de rest van het archief uit die tijd. In 1982 kwam het volgende tienjarenblok (1921-1929), terwijl het laatste blok van 1930-1939 in 1992 volgde. ( Zie voor de verklaringen van overbrenging d.d. 16 januari en 26 februari 1974; 7 april 1977; 21 april 1982; 3 december 1986, 17 december 1992: Verwervingsdossier 16 van de 3e Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, later het Rijksarchief in Zuid-Holland geheten.) Alle keren werd er bij de overbrenging een plaatsingslijst of inventaris meegeleverd. In 2005 bracht de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage het archiefblok 1940-1979, dat voordien door de Centrale Archief Selectiedienst was bewerkt, naar het Nationaal Archief over.

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in