Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Gorinchem, 1970-1979

3.03.24.06
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2005
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.24.06
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2005

CC0

Periode:

1970-1979

Omvang:

15.00 meter; 116 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De strafzaken die het kantongerecht behandelt zijn hoofdzakelijk overtredingen. De civielrechtelijke zaken zijn met name geldvorderingen tot een bepaald bedrag, maar ook arbeids- en huurzaken en pachtkwesties. In het archief bevinden zich de processen-verbaal van de strafzaken met de vonnissen. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, vonnissen en processtukken op rolnummer, van de rekesten zijn er beschikkingen op repertoirenummer. Verder zijn er stukken van de pachtkamer en een aantal buitengerechtelijke stukken, zoals voogdijregisters. Daarnaast bevat het archief huishoudelijke en griffiezaken, zoals griffiecorrespondentie.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Gorinchem

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Tot aan de ingebruikneming van een eigen gebouw in juli 1978 aan de Vismarkt 22 had het Kantongerecht inwoning op de tweede verdieping van het stadhuis.( Inleiding van de Inventaris Gorinchem 1930-1939, 6 (zie noot 1). Volgens een brief van 20 september 1935 had het kantongerecht toen vier vertrekken op de eerste verdieping in gebruik. Zie: NA, Justitie, Afd. Gebouwen, no 65. Verwarrend is dat het nieuwe adres pas voor het eerst staat vermeld in: Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1981, 's-Gravenhage 1981, V 7. ) Het archief was op een afgeschoten deel van de zolder geplaatst. Het was een vrij droge ruimte zodat het materiaal er goed kon worden bewaard. Daarnaast was er nog een aparte kamer voor het notarieel archief. De stukken van overtuiging van het kantongerecht hadden ook een aparte bergruimte.

Sinds de jaren vijftig kampte men steeds meer met ruimtegebrek. Vanaf 1963 werd er over plannen voor nieuwbouw gesproken. Als voorbereiding op de toekomstige verhuizing naar een nieuw gebouw bezocht de inspecteur van het Ministerie van Justitie, J. Engelaan, de archiefruimte in 1973. Doel was om voordien zoveel mogelijk archief aan een rijksarchiefbewaarplaats over te dragen. Mede door gebrek aan tijd bleek er feitelijk nooit iets aan het archief te zijn gedaan. Omdat het niet in archiefdozen was opgeborgen, zat het dik onder het stof zat en het vuil. Er was nooit iets uit vernietigd en een omschrijving van de stukken ontbrak al helemaal. Tijdens de inspectie werd ook een globaal overzicht van het archief gemaakt. Omdat het grootste deel van het in deze inventaris beschreven archief toen nog moest ontstaan komt slechts een klein deel daarvan op deze lijst voor.( Kopie van dit inspectierapport d.d. 5 november 1973, in: Verwervingsdossier 12 van de Derde Afdeling van het Algemeen Rijksarchief (thans Nationaal Archief), later het Rijksarchief in Zuid-Holland geheten. ) Later bleek dat er zelfs sprake was van archiefvermenging met het archief van de gemeente Gorinchem.( Brief van het Ministerie van Justitie aan de Rijksarchivaris van de Derde Afdeling d.d. 15 juli 1974 in het zelfde verwervingsdossier. ) Als uitvloeisel van deze inspectie werd het archief van vóór 1877 reeds in 1975 als eerste blok naar het toenmalige Rijksarchief in Zuid-Holland overgebracht.( Jaarverslag van de rijksarchiefdienst 1975, 's-Gravenhage 1976, 68, aanwinst 4. ) Met het betrekken van de nieuwbouw verbeterde de situatie aanmerkelijk. Daar is het archief in een grote kamer op de bovenste verdieping ondergebracht, waar het ook goed kan worden onderhouden.( Inleiding van de Inventaris Gorinchem 1930-1939, 6 (zie noot 1). )

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in