Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Gorinchem, 1950-1959

3.03.24.04
Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2001
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.24.04
Auteur: Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2001

CC0

Periode:

1950-1959

Omvang:

6.00 meter; 62 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief (waarvan de stukken inhoudelijk dateren uit 1943 - 1962) is onderverdeeld in burgerlijke zaken, buitengerechtelijke zaken en huishoudelijke en griffiezaken. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, met klapper- en rolkaarten en een register als ingang daarop. Van de rekesten zijn er o.a. dossiers betreffende huur- en arbeidszaken en registers inzake dwangbevelen. Verder zijn er stukken van de pachtkamer zoals dossiers en audiëntiebladen. De buitengerechtelijke stukken bestaan uit voogdij registerkaarten.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Gorinchem

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Gedurende de jaren 50 was het kantongerecht gevestigd in het Raadhuis Grote Markt no. 17 (tegenwoordig is het kantongerecht gevestigd aan de Vismarkt 22).

In oktober 1860 werd het nieuwe Stadhuis van Gorinchem officieel in gebruik genomen. Het gemeentebestuur kwam met de minister van Justitie overeen, dat het Rijk als medegebruiker van het Stadhuis een bijdrage in de bouwkosten zou leveren van 25.741,50 gulden.

In ruil daarvoor verleende de gemeente aan het Rijk het recht "voor de dienst van de arrondissementsrechtbank en het kantongerecht te Gorinchem of van de later binnen deze gemeente te vestigen regterlijke collegiën en ambtenaren, voortdurend, onbelemmerd en kosteloos gebruik te maken van de navolgende gedeelten van het nieuwe raadhuis, zoals die hier, volgens de vermoedelijk daaraan te geven bestemming worden opgenoemd...."waarna de opsomming van de vertrekken die voor de rechterlijke macht bestemd waren inderdaad volgde. Op grond van deze overeenkomst had het Rijk gedurende de jaren 50 dus gratis inwoning in het Gorincumse stadhuis. Het kantongerecht was gevestigd op de tweede verdieping van het stadhuis. Het archief van het kantongerecht was op de zolder van het stadhuis geplaatst. Het was een vrij droge zolder dus het materiaal kon goed worden bewaard en de stukken werden in redelijke tot goede staat aangetroffen.

Daarnaast was er nog een aparte kamer voor het notarieel archief. De stukken van overtuiging van het kantongerecht hadden een aparte bergruimte.

Er was geen archivaris aangesteld. Het administratief personeel hield zich dus zelf bezig met het archief. In de loop van de jaren 50 heeft het kantongerecht te kampen met ruimtegebrek. Naast de zittingszaal is alleen de griffie en de kantonrechterskamer nog beschikbaar. Dringend is er behoefte aan een griffiers- en aan een archiefkamer.

De rijksgebouwendienst kwam op 6 juni 1953 met de mededeling, dat twee vertrekken op de tweede verdieping beschikbaar konden worden gesteld. Helaas werd de toezegging niet snel gerealiseerd. Op 12 december 1953 stelde de gemeente Gorinchem voor om wegens de toch niet bevredigende huisvesting van de gemeentediensten en de weinig representatieve huisvesting van het kantongerecht (alleen te bereiken langs een 47 treden hoge trap) een huisvesting buiten het raadhuis te zoeken. Deze werd pas 25 jaar later gevonden.

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in