Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Gorinchem, 1940-1949

3.03.24.03
Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.24.03
Auteur: Alfonso Ros Wiese
Nationaal Archief, Den Haag
2000

CC0

Periode:

1935-1954
merendeel 1940-1949

Omvang:

43 inventarisnummers; 2,60 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief (waarvan de stukken inhoudelijk dateren uit 1935 - 1954) bevinden zich de registers van de strafzaken. Van de burgerlijke zaken bevat het archief onder andere audiëntiebladen en dossiers, met registers van vonnissen als toegang hierop. Van de pachtzaken zijn er ook onder meer audiëntiebladen, dossiers, beschikkingen en vonnissen. De buitengerechtelijke zaken bevatten registers voor akten en beschikkingen en voogdijregisterkaarten.

Archiefvormers:

  •  
  • Kantongerecht te Gorinchem
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in