Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kantongerecht Dordrecht, 1970-1979

3.03.23.06
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2005
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.03.23.06
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2005

CC0

Periode:

1970-1979

Omvang:

27.50 meter; 299 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De strafzaken die het kantongerecht behandelt zijn hoofdzakelijk overtredingen. De civielrechtelijke zaken zijn met name geldvorderingen tot een bepaald bedrag, maar ook arbeids- en huurzaken en pachtkwesties. In het archief bevinden zich de processen-verbaal van de strafzaken met de vonnissen. De burgerlijke zaken zijn onderverdeeld naar procesgang in dagvaardingen en rekesten. Van de dagvaardingen zijn er audiëntiebladen, vonnissen en processtukken op rolnummer, van de rekesten zijn er beschikkingen op repertoirenummer. Verder zijn er stukken van de pachtkamer en een aantal buitengerechtelijke stukken, zoals voogdijregisters. Daarnaast bevat het archief huishoudelijke en griffiezaken, zoals griffiecorrespondentie.

Archiefvormers:

  • Kantongerecht te Dordrecht

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanvankelijk was het kantongerecht te Dordrecht samen met de arrondissementsrechtbank van Dordrecht in hetzelfde pand aan de Steegoversloot 36 ondergebracht. Hier kwam wegens ruimtegebrek in 1904 een einde aan. Het kantongerecht werd toen in het herenhuis Prinsenstraat 12 gevestigd. Daar lag het archiefmateriaal opgeslagen op de zolder. Ondanks dat het in deze ruimte vrij stoffig was, konden de stukken er toch goed bewaard blijven.

Omdat het kantongerecht op den duur ook hier met ruimtegebrek kreeg te kampen, betrok het in 1953 de uit 1907 daterende villa Huize Cronenburg aan de Wijnstraat 134. Deze keer werd het archief in de kelder in manshoge stellingen bewaard. Evenals de vorige ruimte was deze droog maar stoffig. Het kantongerecht beschikte niet over een speciaal daarvoor aangestelde archivaris, zodat het personeel dit werk zelf deed. Met de ingebruikneming van het "nieuwe" gerechtsgebouw aan de Steegoversloot 36 in 1984, trok het kantongerecht weer bij de arrondissementsrechtbank in en werd de situatie van voor 1904 feitelijk hersteld.( J. van Utrecht, Inleiding van de inventaris van het archief van het Kantongerecht Dordrecht 1930-1939, Dordrecht z.j. [1985] (nummer toegang 3.03.23.02), 3. Alfonso Ros Wiese, Inventaris van het Kantongerecht te Dordrecht, (1937) 1950-1959 (1961), Dordrecht 2001 (nummer toegang 3.03.23.04), 6-7. De adreswijziging is vreemd genoeg pas voor het eerst opgenomen in: Staatsalmanak van het Koninkrijk der Nederlanden 1992, 's-Gravenhage 1992, E 8. )

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in